ČSN 73 6320 (736320) Zrušená norma

Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro stanovení průjezdných průřezů na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách s normálním rozchodem koleje. Průjezdné průřezy se odvozují od vztažných obrysů kinematických obrysů pro vozidla GB, GC a GČD a označují se stejnou zkratkou. Průjezdné průřezy podle této normy platí na tratích s rychlostí do 200 km.h-1. Z průjezdných průřezů obsažených v této normě se odvozuje prostorové uspořádání tratí, staveb a zařízení drah. Pro mostní průjezdy platí ČSN 73 6201. Pro tunelový průjezdný průřez platí ČSN 73 7508. Nástupištní hrany umístěné v základním průjezdném průřezu musí splňovat ustanovení ČSN 73 4959. Norma je doplněna řadou nákresů a výpočtů. ČSN 73 6320 byla vydána v červnu 1997. Nahradila ČSN 28 0315 z 15.2.1980.

Označení ČSN 73 6320 (736320)
Katalogové číslo 21663
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963216638
Změny a opravy Z1 4.12t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2019
a nahrazena ČSN 73 6320 (736320)
Tato norma nahradila ČSN 28 0315 (280315) z června 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 63 20
  • ČSN 736320
  • ČSN 73 63 20 : 1997
  • ČSN 736320:1997
  • ČSN 73 6320:1997