Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 93.100 - Stavba železnic

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
83168

ČSN ISO 2017-2 (011473) - duben 2009

Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů

230 Kč vč. DPH
2389

ČSN 27 3200 (273200) - leden 1972

Lanové dráhy. Visuté nákladní lanové dráhy. Základní parametry

65 Kč vč. DPH
2390

ČSN 27 3205 (273205) - listopad 1966

Nákladní lanové dráhy. Projektování, konstruování, zkoušení a provoz

350 Kč vč. DPH
96727

ČSN 28 0318 (280318) - březen 2015 aktuální vydání

Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách

440 Kč vč. DPH
16226

ČSN 28 0338 (280338) - květen 1994

Obrysy pro kolejová vozidla metra

190 Kč vč. DPH
88954

ČSN EN 13977 (281002) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu

440 Kč vč. DPH
503346

ČSN EN 14033-1 (281005) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
503349

ČSN EN 14033-2 (281005) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na přepravu a pracovní nasazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
503347

ČSN EN 14033-3 (281005) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Obecné bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
507386

ČSN EN 14033-4 (281005) - srpen 2019

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
90662

ČSN EN 15746-1 +A1 (281007) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

590 Kč vč. DPH
90661

ČSN EN 15746-2 +A1 (281007) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky

570 Kč vč. DPH
51611

ČSN 28 1300 (281300) - červen 1998 aktuální vydání

Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.02t, Z2 12.06t


404 Kč vč. DPH
53755

ČSN 28 1310 (281310) - listopad 1998

Vozy metra pro přepravu cestujících - Základní technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.02t, Z2 12.06t


414 Kč vč. DPH
94663

ČSN 34 2613 ed. 3 (342613) - březen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost

440 Kč vč. DPH
95390

ČSN 34 2614 ed. 3 (342614) - srpen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.16t


740 Kč vč. DPH
84528

ČSN 34 2650 ed. 2 (342650) - březen 2010 aktuální vydání

Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení

570 Kč vč. DPH
68996

ČSN EN 50129 (342675) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.12t, Z1 6.19t


Norma bude zrušena k 23. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

822 Kč vč. DPH
506992

ČSN EN 50129 ed. 2 (342675) - červen 2019 nové vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
94597

ČSN EN 50578 (353470) - duben 2014

Dražní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud

230 Kč vč. DPH
90802

ČSN EN 13145 +A1 (491410) - červen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

230 Kč vč. DPH
84536

ČSN EN 15769 (656562) - listopad 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda

125 Kč vč. DPH
30946

ČSN 72 3031 (723031) - leden 1989

Betonové panely pro tramvajové tratě s blokovou kolejnicí

125 Kč vč. DPH
82820

ČSN 73 4959 (734959) - duben 2009 aktuální vydání

Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.12t


360 Kč vč. DPH
50986

ČSN 73 6301 (736301) - březen 1998

Projektování železničních drah

230 Kč vč. DPH
19928

ČSN 73 6310 (736310) - srpen 1996

Navrhování železničních stanic

190 Kč vč. DPH
506724

ČSN 73 6320 (736320) - únor 2019 nové vydání

Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky

340 Kč vč. DPH
504215

ČSN EN 16704-1 (736335) - duben 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích

590 Kč vč. DPH
88730

ČSN EN 15461 +A1 (736340) - červenec 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech

230 Kč vč. DPH
84681

ČSN EN 15610 (736341) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení

350 Kč vč. DPH
92869

ČSN EN 16272-1 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92867

ČSN EN 16272-2 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92868

ČSN EN 16272-3-1 (736342) - červenec 2013

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
501579

ČSN EN 16272-4 (736342) - duben 2017

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty lomu zvuku za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
96658

ČSN EN 16272-6 (736342) - únor 2015

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95716

ČSN P CEN/TS 16272-5 (736342) - listopad 2014

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 5: Inherentní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
99162

ČSN P CEN/TS 16272-7 (736342) - duben 2016

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505975

ČSN EN 16727-1 (736343) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
505974

ČSN EN 16727-2-1 (736343) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-1: Mechanický přenos při dynamickém zatížení při průjezdu vlaku - Odolnost proti únavě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
500590

ČSN EN 16727-2-2 (736343) - listopad 2016

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-2: Mechanický přenos při dynamickém zatížení způsobeném jízdou vlaku - Výpočetní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502254

ČSN EN 16727-3 (736343) - červenec 2017

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505737

ČSN EN 16951-1 (736344) - prosinec 2018

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 1: Akustické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
505973

ČSN EN 16951-2 (736344) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 2: Neakustické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
505807

ČSN EN 13803 (736350) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1 435 mm a širšího

590 Kč vč. DPH
86118

ČSN EN 15689 (736352) - červen 2010

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Srdcovky z lité austenitické manganové oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
502603

ČSN EN 16725 (736353) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Obnova a opravy manganových srdcovek

340 Kč vč. DPH
98199

ČSN EN 16273 (736357) - září 2015 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Překované přechodové kolejnice

350 Kč vč. DPH
77313

ČSN EN 14969 (736358) - únor 2007

Železniční aplikace - Kolej - Kvalifikace zhotovitelů traťových prací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
82678

ČSN EN 13848-1 +A1 (736359) - leden 2009 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje

340 Kč vč. DPH
77278

ČSN EN 13848-2 (736359) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy

350 Kč vč. DPH
84520

ČSN EN 13848-3 (736359) - listopad 2009

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje

340 Kč vč. DPH
91268

ČSN EN 13848-4 (736359) - srpen 2012

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 4: Měřicí systémy - Lehké kolejové prostředky a ruční zařízení

340 Kč vč. DPH
505247

ČSN EN 13848-5 (736359) - červenec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení

340 Kč vč. DPH
95802

ČSN EN 13848-6 (736359) - srpen 2014

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje

340 Kč vč. DPH
505496

ČSN EN 13674-1 +A1 (736361) - září 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

770 Kč vč. DPH
87466

ČSN EN 13674-2 +A1 (736361) - únor 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší

770 Kč vč. DPH
87465

ČSN EN 13674-3 +A1 (736361) - únor 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice

340 Kč vč. DPH
86012

ČSN EN 13674-4 +A1 (736361) - květen 2010 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
502708

ČSN EN 14730-1 (736362) - září 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
77029

ČSN EN 14730-2 (736362) - leden 2007

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507662

ČSN EN 14811 (736363) - září 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
86011

ČSN EN 14811 +A1 (736363) - květen 2010

Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

590 Kč vč. DPH
502976

ČSN EN 16771 (736364) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic

350 Kč vč. DPH
501513

ČSN EN 13230-1 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč vč. DPH
501512

ČSN EN 13230-2 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

340 Kč vč. DPH
501511

ČSN EN 13230-3 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

340 Kč vč. DPH
501510

ČSN EN 13230-4 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

340 Kč vč. DPH
501509

ČSN EN 13230-5 (736365) - únor 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky

190 Kč vč. DPH
96611

ČSN EN 16431 (736366) - leden 2015

Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové

340 Kč vč. DPH
502974

ČSN EN 16730 (736367) - listopad 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami

570 Kč vč. DPH
503518

ČSN EN 16432-1 (736368) - leden 2018

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
505389

ČSN EN 16432-2 (736368) - říjen 2018

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Konstrukce systému, subsystémy a komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
92083

ČSN EN 13481-1 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice

190 Kč vč. DPH
502466

ČSN EN 13481-2 +A1 (736370) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
92081

ČSN EN 13481-3 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce

230 Kč vč. DPH
92080

ČSN EN 13481-4 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce

230 Kč vč. DPH
502465

ČSN EN 13481-5 +A1 (736370) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
92078

ČSN EN 13481-7 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice

230 Kč vč. DPH
90637

ČSN EN 13232-2 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání

230 Kč vč. DPH
90640

ČSN EN 13232-3 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

230 Kč vč. DPH
90639

ČSN EN 13232-4 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy

230 Kč vč. DPH
90636

ČSN EN 13232-5 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny

340 Kč vč. DPH
90635

ČSN EN 13232-6 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

340 Kč vč. DPH
90634

ČSN EN 13232-7 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

570 Kč vč. DPH
90633

ČSN EN 13232-8 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení

340 Kč vč. DPH
90632

ČSN EN 13232-9 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka

570 Kč vč. DPH
94093

ČSN EN 13231-1 (736374) - listopad 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce

350 Kč vč. DPH
91620

ČSN EN 13231-3 (736374) - říjen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji

350 Kč vč. DPH
93783

ČSN EN 13231-4 (736374) - září 2013

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 4: Přejímka reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích

190 Kč vč. DPH
506725

ČSN EN 13231-5 (736374) - únor 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení

350 Kč vč. DPH
507427

ČSN EN 13146-1 (736375) - srpen 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502975

ČSN EN 13146-10 (736375) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením

190 Kč vč. DPH
92071

ČSN EN 13146-2 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení

190 Kč vč. DPH
92072

ČSN EN 13146-3 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení

230 Kč vč. DPH
97220

ČSN EN 13146-4 +A1 (736375) - květen 2015 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování

230 Kč vč. DPH
92074

ČSN EN 13146-5 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.18t


210 Kč vč. DPH
92075

ČSN EN 13146-6 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek

125 Kč vč. DPH
507426

ČSN EN 13146-7 (736375) - srpen 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a tuhosti proti zvedání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
92077

ČSN EN 13146-8 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování

190 Kč vč. DPH
90638

ČSN EN 13146-9 +A1 (736375) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti

340 Kč vč. DPH
507174

ČSN EN 14587-1 (736376) - červenec 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
84758

ČSN EN 14587-2 (736376) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu

440 Kč vč. DPH
92734

ČSN EN 14587-3 (736376) - květen 2013

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 3: Svařování v souvislosti s výrobou srdcovek

440 Kč vč. DPH
84924

ČSN EN 15594 (736377) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem

350 Kč vč. DPH
68962

ČSN 73 6380 (736380) - duben 2004 aktuální vydání

Železniční přejezdy a přechody

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.08t, Oprava 1 6.10t, Z3 8.13t


527 Kč vč. DPH
501508

ČSN EN 16729-1 (736390) - únor 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení

440 Kč vč. DPH
505388

ČSN EN 16729-3 (736390) - říjen 2018

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507175

ČSN EN 16729-4 (736390) - červenec 2019

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504811

ČSN EN 16704-2-1 (736395) - květen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS)

350 Kč vč. DPH
504812

ČSN EN 16704-2-2 (736395) - duben 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany

340 Kč vč. DPH
504900

ČSN EN 16704-3 (736395) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji

340 Kč vč. DPH
19925

ČSN 73 6405 (736405) - srpen 1996 aktuální vydání

Projektování tramvajových tratí

190 Kč vč. DPH
501910

ČSN 73 6412 (736412) - březen 2017 aktuální vydání

Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

350 Kč vč. DPH
19927

ČSN 73 6413 (736413) - srpen 1996

Zajištění geometrické polohy koleje tramvajových tratí

125 Kč vč. DPH
20484

ČSN 73 6430 (736430) - leden 1997

Geometrické uspořádání kolejí metra. Kolejový svršek metra

590 Kč vč. DPH
21771

ČSN 73 7503 (737503) - duben 1997

Projektování a stavba tunelů městských drah

190 Kč vč. DPH
19148

ČSN 73 7509 (737509) - duben 1996

Průjezdný průřez metra

550 Kč vč. DPH