ČSN 73 7503 (737503)

Projektování a stavba tunelů městských drah

ČSN 73 7503 Projektování a stavba tunelů městských drah
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3. zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1. května 1997 na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky závazná. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen výše uvedený neopomenutelný účastník. Norma platí pro projektování, stavbu a přestavbu tunelů městských drah. Norma se vztahuje na projektovou dokumentaci zahajovanou po datu vydání této normy. Typická stavebně - technická norma stanoví požadavky na geotechnický průzkum a zabezpečení oblasti vlivů výstavby tunelů (kapitola 5), dále na stavební řešení (kapitola 6), na vybavení tunelů (kapitola 7), kontrolu a zkoušení materiálů a konstrukcí (kapitola 8) a konečně na požární bezpečnost (kapitola 9). Určité hygienické otázky jsou obsaženy v kapitole 7, a to pokud jde o větrání, vytápění a osvětlení. ČSN 73 7503 byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN 73 7503 (737503)
Katalogové číslo 21771
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963217710
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 75 03
  • ČSN 737503
  • ČSN 73 75 03 : 1997
  • ČSN 737503:1997
  • ČSN 73 7503:1997