1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 93.060 - Tunely

ČSN ISO 10815 (011427) - červenec 2017

Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků

340 Kč

ČSN EN 16191 (277992) - prosinec 2014

Stroje pro stavbu tunelů - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12110 (277994) - prosinec 2014 aktuální vydání

Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12111 (277995) - prosinec 2014 aktuální vydání

Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje a kontinuální důlní dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14067-5 +A1 (281901) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

350 Kč

ČSN 73 7501 (737501) - leden 1993

Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 73 7503 (737503) - duben 1997

Projektování a stavba tunelů městských drah

190 Kč

ČSN P 73 7505 (737505) - duben 2017

Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t

472 Kč

ČSN 73 7507 (737507) - prosinec 2013 aktuální vydání

Projektování tunelů pozemních komunikací

550 Kč

ČSN 73 7508 (737508) - září 2002

Železniční tunely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.10t

582 Kč

ČSN 73 7509 (737509) - duben 1996

Průjezdný průřez metra

550 Kč