ČSN 73 7509 (737509)

Průjezdný průřez metra

ČSN 73 7509 Průjezdný průřez metra
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR, na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Norma stanoví průjezdný průřez metra s rozchodem koleje 1 435 mm a s odběrem proudu z přívodní kolejnice. Z průjezdného průřezu metra se určuje prostorové uspořádání trati, staveb a zařízení metra. Stavby metra dokončované a rozestavěné popř. povolené do nabytí účinnosti této normy se posuzují podle dosavadních předpisů. Jsou normalizovány zejména tyto kapitoly: 3 - Tvar a rozměry průjezdného průřezu metra, 4 - Umístění průjezdného průřezu metra, 5 - Vzdálenost os kolejí, 6 - Rozšíření průjezdného průřezu metra, 7 - Změny rozšíření průjezdného průřezu metra, 8 - Zvětšení průřezu stavby, 9 - Základní rozměry a hodnoty vzdálenosti od osy koleje pro vybrané stavební a konstrukční prvky metra. Normu doplňují nákresy a tabulky. ČSN 73 7509 byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN 73 7509 (737509)
Katalogové číslo 19148
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963191485
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 75 09
  • ČSN 737509
  • ČSN 73 75 09 : 1996
  • ČSN 737509:1996
  • ČSN 73 7509:1996