Třída 7328 - Dřevěné konstrukce, provádění

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2810 (732810) - září 1993

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

222 Kč

TNI prEN 1995-3 (732810) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Provádění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 14250 (732814) - červenec 2010 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny

350 Kč

ČSN EN 380 (732820) - červenec 1995

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky

125 Kč

ČSN EN 336 (732822) - květen 2014 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

190 Kč

ČSN EN 14081-1 +A1 (732823) - únor 2020 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 14081-2 +A1 (732823) - srpen 2022 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14081-3 (732823) - srpen 2022 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 73 2824-1 (732824) - leden 2015 aktuální vydání

Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo

340 Kč

ČSN EN 15228 (732828) - srpen 2009

Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení

190 Kč

ČSN EN 14080 (732831) - listopad 2013 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky

590 Kč

ČSN EN 16351 ed. 2 (732832) - červenec 2021 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14374 (732839) - květen 2005

Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky

340 Kč

ČSN EN 14229 (732845) - duben 2011

Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení

440 Kč

ČSN EN 912 (732860) - leden 2012 aktuální vydání

Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

350 Kč

ČSN EN 14545 (732861) - červenec 2009

Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky

350 Kč

ČSN EN 14592 (732862) - červenec 2022 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky kolíkového typu - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16784 (732864) - leden 2017

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13986 +A1 (732871) - prosinec 2015 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení

570 Kč
foo