ČSN EN 380 (732820)

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky

ČSN EN 380 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 380:1993. Stanovuje všeobecné zásady, které je třeba použít pro statické zatěžovací zkoušky dřevěných konstrukcí. Norma je určena pro použití v případech, kdy je nutno ověřit zkouškami, že konstrukce vyhovuje stanoveným kritériím. Příslušné části lze použít pro zkušební zatěžování nebo pro zkoušení konstrukcí za provozu. Norma není určena pro zkoušení jednotlivých dřevěných prvků, jednotlivých spojů nebo modelů. Pro účely této normy platí tyto definice: Čl.3.1 Maximální zatížení: Zatížení při porušení nebo zatížení, při němž pokračuje přetvořování bez dalšího zvyšování zatížení nebo největší zatížení, dosažené při stanoveném přetvoření, popř. poměrném přetvoření. Čl.3.2 Dřevěná konstrukce: Prvek nebo soubor prvků, vytvářející nosný konstrukční prvek konstrukce nebo jeho část (např. trám, příhradový vazník, stropní panel nebo stěnový panel). Dále následují kapitoly: kap. 4 Značky, kap. 5 Všeobecné požadavky a kap. 6 Zkušební postupy pro statické zatížení. Stručná stavebně technická norma, neřešící samostatně požadavky bezpečnosti práce. ČSN EN 380 (73 2820) byla vydána v červenci 1995.

Označení ČSN EN 380 (732820)
Katalogové číslo 17738
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1995
Datum účinnosti 1. 8. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963177380
Dostupnost skladem (tisk na počkání)