ICS 91.080.20 - Dřevěné konstrukce

ČSN 01 3487 (013487) - září 1986

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií

340 Kč

ČSN EN 16485 (490023) - září 2014

Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 49 0630 (490630) - prosinec 1986

Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

125 Kč

ČSN 73 0001-5 (730001) - září 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce

230 Kč

ČSN EN 13381-7 (730858) - září 2019

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1995-1-1 (731701) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.09t, A2 5.15t

1 190 Kč

ČSN EN 1995-1-2 (731701) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

590 Kč

ČSN 73 1702 (731702) - listopad 2007

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

1 270 Kč

ČSN EN 14358 (731705) - leden 2017 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 1058 (731715) - červen 2010 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů

230 Kč

ČSN EN 13271 (731721) - září 2002

Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.03t

210 Kč

ČSN EN 408 +A1 (731741) - prosinec 2012 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

350 Kč

ČSN EN 14251 (731750) - červen 2004

Kulatina na nosné účely - Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 383 (731762) - červen 2007 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky

190 Kč

ČSN EN 409 (731763) - prosinec 2009 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN EN 1075 (731764) - červen 2015 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

340 Kč

ČSN EN 1380 (731765) - prosinec 2009 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky

230 Kč

ČSN EN 1381 (731766) - září 2018 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje

230 Kč

ČSN EN 1382 (731767) - září 2018 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN EN 1383 (731768) - srpen 2016 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 12512 (731769) - září 2002

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t

295 Kč

ČSN EN 15736 (731770) - duben 2010

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků

190 Kč

ČSN EN 15737 (731771) - duben 2010

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů

190 Kč

ČSN EN 16929 (731785) - duben 2019

Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 18402 (731790) - březen 2018

Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 26891 (732070) - srpen 1994

Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření

125 Kč

ČSN EN ISO 8970 (732071) - červenec 2020 nové vydání

Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 594 (732076) - listopad 2011 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem

230 Kč

ČSN EN 1195 (732078) - červenec 1998

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah

230 Kč

ČSN 73 2810 (732810) - září 1993

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

222 Kč

ČSN EN 14250 (732814) - červenec 2010 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny

350 Kč

ČSN EN 380 (732820) - červenec 1995

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky

125 Kč

ČSN EN 14374 (732839) - květen 2005

Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky

340 Kč

ČSN EN 912 (732860) - leden 2012 aktuální vydání

Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

350 Kč

ČSN EN 14545 (732861) - červenec 2009

Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky

350 Kč

ČSN EN 14592 +A1 (732862) - říjen 2012 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 16784 (732864) - leden 2017

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN 73 3150 (733150) - červenec 1994

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

230 Kč

ČSN EN 1995-2 (736212) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

350 Kč

ČSN EN 1995-2/NA ed. A (736212) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 17121 (961564) - březen 2020

Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč