Třída 7302 - Geometrická přesnost staveb

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 aktuální vydání

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

230 Kč

ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

190 Kč

ČSN 73 0212-1 (730212) - říjen 1996

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 73 0212-3 (730212) - leden 1997

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

440 Kč

ČSN 73 0212-4 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

230 Kč

ČSN 73 0212-5 (730212) - leden 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

190 Kč

ČSN 73 0212-6 (730212) - listopad 1993

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

230 Kč

ČSN 73 0212-7 (730212) - prosinec 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace

440 Kč

ČSN ISO 7077 (730212) - listopad 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

125 Kč

ČSN ISO 7737 (730212) - říjen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů

230 Kč

ČSN ISO 8322-2 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

190 Kč

ČSN ISO 8322-7 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování

230 Kč

ČSN ISO 17123-1 (730220) - duben 2009 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie

230 Kč

ČSN ISO 17123-2 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 2: Nivelační přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-3 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-4 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-5 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 5: Elektronické tachymetry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-6 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-7 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 7: Optické provažovací přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 7078 (730230) - květen 1996

Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky

550 Kč