Třída 7303 - Stavební fyzika - Teplo

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9488 (730300) - březen 2024 nové vydání

Solární energie - Slovník

350 Kč

ČSN EN 12975 (730301) - leden 2024 nové vydání

Solární kolektory - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - prosinec 2022 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - květen 2021 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNI 73 0302 (730302) - červenec 2014 aktuální vydání

Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

230 Kč

ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - červen 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

340 Kč

ČSN EN ISO 52022-3 (730303) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 9806 (730304) - červen 2018 aktuální vydání

Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12977-1 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12977-2 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12977-4 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12977-5 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22975-1 (730306) - duben 2017

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22975-2 (730306) - duben 2017

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22975-3 (730306) - leden 2015

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12569 (730311) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15758 (730312) - listopad 2014

Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13787 (730313) - prosinec 2003

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15148 (730314) - únor 2004 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.17t

355 Kč

ČSN EN ISO 15927-1 (730315) - červenec 2004

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

340 Kč

ČSN EN ISO 15927-2 (730315) - listopad 2009

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

190 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - únor 2010 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

340 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - únor 2011 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

230 Kč

ČSN EN ISO 15927-5 (730315) - červenec 2005

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, Oprava 1 10.12t

275 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

440 Kč

ČSN EN 12412-2 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy

440 Kč

ČSN EN 12412-4 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně

440 Kč

ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - červen 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu

350 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - srpen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla

550 Kč

ČSN EN 15026 (730322) - leden 2024 nové vydání

Teplotněvlhkostní chování stavebních součástí a prvků - Hodnocení šíření vlhkosti pomocí numerické simulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - červen 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 52003-2 (730324) - září 2022

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - září 2017

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 15193-1 +A1 (730327) - listopad 2021 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

550 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - červen 2011 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti

350 Kč

TNI 73 0329 (730329) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

230 Kč

TNI 73 0330 (730330) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

350 Kč

ČSN 73 0331-1 (730331) - říjen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

590 Kč

ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 52000-1 (730334) - listopad 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.23t

965 Kč

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - červen 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335) - červenec 2018

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1

440 Kč

ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - září 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.23t

1 550 Kč

ČSN EN ISO 52016-3 (730336) - březen 2024

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 3: Výpočtové postupy pro adaptivní prvky obálky budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNI CEN ISO/TR 52016-2 (730336) - duben 2020

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - červenec 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 1: Přehled možností

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 52018-2 (730337) - září 2022

Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 6781-3 (730340) - duben 2018 aktuální vydání

Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv

340 Kč

ČSN EN ISO 22097 (730341) - březen 2024

Tepelná izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení tepelných vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI 73 0351 (730351) - červenec 2014

Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup

340 Kč

ČSN ISO 10916 (730355) - únor 2018

Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 15548-1 (730361) - březen 2015

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo