Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 7303 - Stavební fyzika - Teplo

Zobrazit obsah třídy 73

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
94199 ČSN EN ISO 9488 (730300) - prosinec 2013 aktuální vydání
Solární energie - Slovník
440 Kč vč. DPH
88211 ČSN EN 12975-1 +A1 (730301) - červen 2011 aktuální vydání
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
230 Kč vč. DPH
504685 ČSN EN 12976-1 (730302) - duben 2018 nové vydání
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
350 Kč vč. DPH
502468 ČSN EN 12976-2 (730302) - srpen 2017 aktuální vydání
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
95594 TNI 73 0302 (730302) - červenec 2014 aktuální vydání
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
230 Kč vč. DPH
503680 ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503679 ČSN EN ISO 52022-3 (730303) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504656 TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
95593 ČSN EN ISO 9806 (730304) - červenec 2014
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 1. červenci 2018 (zobrazit náhrady)
990 Kč vč. DPH
504363 ČSN EN ISO 9806 (730304) - červen 2018 nové vydání
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
90950 ČSN EN 12977-1 (730305) - září 2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
90954 ČSN EN 12977-2 (730305) - září 2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
90953 ČSN EN 12977-3 (730305) - září 2012 aktuální vydání
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
90952 ČSN EN 12977-4 (730305) - září 2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
90951 ČSN EN 12977-5 (730305) - září 2012
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501580 ČSN EN ISO 22975-1 (730306) - duben 2017
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501581 ČSN EN ISO 22975-2 (730306) - duben 2017
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
96519 ČSN EN ISO 22975-3 (730306) - leden 2015
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
92633 ČSN EN ISO 12569 (730311) - červen 2013 aktuální vydání
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
96080 ČSN EN ISO 15758 (730312) - listopad 2014
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
68800 ČSN EN ISO 13787 (730313) - prosinec 2003
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti
340 Kč vč. DPH
69200 ČSN EN ISO 15148 (730314) - únor 2004 aktuální vydání
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.17t


355 Kč vč. DPH
70784 ČSN EN ISO 15927-1 (730315) - červenec 2004
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků
340 Kč vč. DPH
84394 ČSN EN ISO 15927-2 (730315) - listopad 2009
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž
190 Kč vč. DPH
85015 ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - únor 2010 aktuální vydání
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
340 Kč vč. DPH
87603 ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - únor 2011 aktuální vydání
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
230 Kč vč. DPH
73688 ČSN EN ISO 15927-5 (730315) - červenec 2005
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, Oprava 1 10.12t


275 Kč vč. DPH
92269 ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - březen 2013 aktuální vydání
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)
440 Kč vč. DPH
70162 ČSN EN 12412-2 (730316) - květen 2004
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy
440 Kč vč. DPH
70163 ČSN EN 12412-4 (730316) - květen 2004
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně
440 Kč vč. DPH
503675 ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503683 ČSN EN ISO 12631 (730321) - březen 2018 nové vydání
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
78991 ČSN EN 15026 (730322) - říjen 2007
Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503676 ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502559 ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - září 2017
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
503210 ČSN EN 15193-1 (730327) - září 2017
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
89349 TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
550 Kč vč. DPH
88269 ČSN EN ISO 23993 (730328) - červen 2011 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
350 Kč vč. DPH
86754 TNI 73 0329 (730329) - srpen 2010 aktuální vydání
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
230 Kč vč. DPH
86753 TNI 73 0330 (730330) - srpen 2010 aktuální vydání
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
350 Kč vč. DPH
92806 TNI 73 0331 (730331) - duben 2013
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
590 Kč vč. DPH
97437 ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - listopad 2016
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
97438 ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - listopad 2016
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503682 ČSN EN ISO 52000-1 (730334) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504412 TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 100 Kč vč. DPH
503678 ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503677 ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 210 Kč vč. DPH
503681 ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504671 ČSN EN ISO 6781-3 (730340) - duben 2018 nové vydání
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
340 Kč vč. DPH
97687 ČSN EN 16012 +A1 (730341) - srpen 2015 aktuální vydání
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
350 Kč vč. DPH
95595 TNI 73 0351 (730351) - červenec 2014
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
340 Kč vč. DPH
504262 ČSN ISO 10916 (730355) - únor 2018
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
96460 ČSN P CEN/TS 15548-1 (730361) - březen 2015
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH