ČSN EN ISO 52003-1 (730324) Aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

ČSN EN ISO 52003-1 Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Soubor norem pro posuzování energetické náročnosti budov (ENB) vytváří velké množství ukazatelů celkové a dílčí ENB jako výstupů. Tento dokument poskytuje soukromým subjektům i veřejným regulačním orgánům (a všem zúčastněným stranám zapojeným do regulatorního procesu) obecný přehled o tom, jak tyto výstupy dobře využít pro různé účely (následné zpracování).
Tento dokument popisuje vztahy mezi ukazateli ENB, požadavky na ENB a hodnoceními ENB a pojednává o významu pro konkrétní projekt specifických, na míru upravených hodnot jako požadavků nebo referenčních hodnot pro některé ukazatele ENB. Tento dokument rovněž obsahuje několik možných variant štítků ENB a uvádí různé kroky, které je třeba učinit při vytváření systému certifikace/prokazování ENB.
Tento dokument poskytuje normalizované tabulky pro strukturované a transparentní předkládání zpráv o vol-bách parametrů, které je třeba učinit s ohledem na požadavky na celkovou ENB. Tabulky nejsou omezující a umožňují tak plnou flexibilitu pro potřeby regulace. Pro požadavky na dílčí ENB (týkající se konstrukce budovy nebo technických systémů budovy) tento dokument takové tabulky neposkytuje, protože je řeší jiné dokumenty.

Označení ČSN EN ISO 52003-1 (730324)
Katalogové číslo 515062
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2022
Datum účinnosti 1. 7. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135150625
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 52003-1 (730324) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI CEN ISO/TR 52003-2 (730324)
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1

foo