ČSN EN ISO 15927-6 (730315) Aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

ČSN EN ISO 15927-6 Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 15927 blíže vymezuje definici, metodu výpočtu a metodu uvádění dat pro kumulované teplotní rozdíly, užívané pro posuzování energie pro vytápění budov. Tato data jsou běžně vyjadřována v hodinostupních nebo denostupních a jsou často uváděna zjednodušeně coby "vytápěcí hodinostupně" nebo "vytápěcí denostupně".
Tato část ISO 15927 obsahuje přibližné metody pro výpočet kumulovaných teplotních rozdílů, založených na hodinových nebo denních středních teplotách, dále pro odhadování měsíčních hodnot k nějaké základní teplotě a pro výpočet v situacích, kdy nejsou dostupná vypočítaná data přímo z meteorologických záznamů.
Proti předchozímu vydání byla norma doplněna o národní přílohu NA (informativní) "Kumulované teplotní rozdíly (denostupně) pro území České republiky". V národní příloze jsou uvedeny průměrné měsíční a roční součty kumulovaných teplotních rozdílů (denostupňů) pro všechny okresy v ČR, a to pro nejnižší a nejvyšší nadmořskou výšku každého okresu. Překlad textu normy byl revidován.

Označení ČSN EN ISO 15927-6 (730315)
Katalogové číslo 92269
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963922690
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15927-6 (730315) z srpna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15927-1 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

ČSN EN ISO 15927-2 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

ČSN EN ISO 15927-3 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

ČSN EN ISO 15927-4 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

ČSN EN ISO 15927-5 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

foo