ČSN EN ISO 15927-4 (730315) Aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

ČSN EN ISO 15927-4 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 15927 specifikuje metodu konstrukce referenčního roku z hodinových hodnot příslušných meteorologických dat vhodných pro posuzování průměrné roční energie pro vytápění a chlazení. Jiné referenční roky reprezentující průměrné podmínky mohou být tvořeny pro zvláštní účely. Postupy v této části ISO 15927 nejsou určeny pro konstrukci extrémních nebo semi-extrémních roků a nejsou vhodné např. pro posuzování poškození vlhkostí nebo průměrných potřeb energie v extrémně chladném období roku.
Meteorologické přístroje a způsob pozorování jsou specifikovány metodikami podle Světové meteorologické organizace.
Oproti původní normě jsou v této normě provedeny změny textu vyplývající z upřesnění překladu anglického textu, včetně upřesnění terminologie. Text byl upraven na základě poznatků ČHMÚ, který tuto normu použil v praxi. Do této normy byla doplněna národní příloha.

Označení ČSN EN ISO 15927-4 (730315)
Katalogové číslo 87603
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2011
Datum účinnosti 1. 3. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963876030
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15927-4 (730315) z února 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15927-1 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

ČSN EN ISO 15927-2 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

ČSN EN ISO 15927-3 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

ČSN EN ISO 15927-5 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

ČSN EN ISO 15927-6 (730315)
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

foo