ČSN EN ISO 15927-4 (730315) Zrušená norma

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

ČSN EN ISO 15927-4 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma zahrnuje výběr určitých meteorologických dat pro posuzování dlouhodobých průměrných potřeb energie pro vytápění a chlazení budov z hlediska simulace tepelného chování budov, která závisí nejen na určení průměrných hodnot meteorologických parametrů, ale také na rozdělení četností jednotlivých parametrů a křížových korelací mezi nimi. Tyto mohou být různé k uchování v typu uměle konstruovaného referenčního roku.
Norma rovněž určuje metodu tvorby referenčního roku z delšího meteorologického záznamu. Jiné metody tvorby referenčního roku jsou možné pro zvláštní účely, včetně těchto metod, které jsou založeny na analýzách obecných povětrnostních situací.
Dále tato norma specifikuje metodu pro tvorbu referenčního roku z hodinových teplot příslušných meteorologických dat vhodných pro posuzování průměrné roční energie pro vytápění a chlazení.
Číselné údaje pro jakákoliv místa mohou být získány od meteorologických služeb příslušné země, v případě České republiky je to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Vychází také ze základního dokumentu Světové meteorologické organizace (WMO): Příručka k meteorolo-gickým přístrojům a metody pozorování - 6. vydání No.8 1996 a normy ISO 15927-1:2003.

Označení ČSN EN ISO 15927-4 (730315)
Katalogové číslo 75293
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2006
Datum účinnosti 1. 3. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963752938
Norma byla zrušena k 1. 3. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 15927-4 (730315)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15927-1 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

ČSN EN ISO 15927-2 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

ČSN EN ISO 15927-3 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

ČSN EN ISO 15927-5 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

ČSN EN ISO 15927-6 (730315)
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

foo