ČSN EN ISO 15927-3 (730315) Aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

ČSN EN ISO 15927-3 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 15927 specifikuje dvě metody pro poskytnutí odhadu množství vody pravděpodobně dopadající na stěnu jakékoliv dané orientace. Bere se v úvahu topografie, místní stínění a typ budovy a stěny.
První metoda uvedená v kapitole 3 a založená na časově shodných hodinových dat deště a větru definuje možnosti výpočtu
- ročního průměrného indexu, který ovlivňuje množství vlhkosti v savém povrchu, jako je zdivo, a
- indexu epizody, který ovlivňuje pravděpodobnost zatékání přes zdivo a spoje v jiných stěnových systémech.
Druhá metoda uvedená v kapitole 4 je založena na průměrných datech větru a kvalitativním záznamu přítomnosti a intenzity deště (present weather code pro déšť) definuje způsoby výpočtu délky epizody, během které je savý materiál, jako je zdivo zvlhčován, a která má 10% pravděpodobnost být překročena v nějakém roce (běžně označované jako mající průměrnou zpětnou periodu 10 let).
Porovnání mezi dvěma metodami je uvedeno v informativní příloze D.
Postupy jsou dány pro korigování výsledků obou metod pro topografii, místní stínění a typ budovy a stěny.
Metody uvedené v této části ISO 15927 nelze aplikovat v
a) hornatých oblastech s příkrými skalními stěnami nebo hlubokými roklemi,
b) oblastech, ve kterých více než 25% ročních dešťových srážek přichází z prudkých konvekčních bouří, oblastech a periodách, kde významný podíl dešťových srážek je tvořen ze sněhu nebo krupobití.

Označení ČSN EN ISO 15927-3 (730315)
Katalogové číslo 85015
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963850153
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15927-3 (730315) z srpna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15927-1 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

ČSN EN ISO 15927-2 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

ČSN EN ISO 15927-4 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

ČSN EN ISO 15927-5 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

ČSN EN ISO 15927-6 (730315)
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

foo