ČSN EN ISO 15927-6 (730315) Zrušená norma

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně)

ČSN EN ISO 15927-6 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma blíže vymezuje definice, metodu výpočtu a metodu uvádění dat pro akumulované teplotní rozdíly, užívané pro posuzování energie pro vytápění prostoru v budovách. Tato jsou běžně vyjadřována v hodino-stupních nebo denostupních a jako data jsou často uváděna zjednodušeně coby "vytápěcí hodinostupně" nebo "vytápěcí denostupně".
Norma obsahuje přibližné metody pro výpočet akumulovaných teplotních rozdílů, založených na hodinových nebo denních středních teplotách, dále pro odhadování měsíčních hodnot k nějaké základní teplotě a pro výpočet v situacích, kdy nejsou dostupná vypočítaná data přímo z meteorologických záznamů.
V některých zemích je používán jiný prahový teplotní rozdíl pro základní teplotu. Tato norma tuto skutečnost nezohledňuje.

Označení ČSN EN ISO 15927-6 (730315)
Katalogové číslo 81499
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2008
Datum účinnosti 1. 9. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963814995
Norma byla zrušena k 1. 4. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 15927-6 (730315)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15927-6 (730315) z dubna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15927-1 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

ČSN EN ISO 15927-2 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

ČSN EN ISO 15927-3 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

ČSN EN ISO 15927-4 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

ČSN EN ISO 15927-5 (730315)
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

foo