ČSN EN ISO 52022-1 (730303) Aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

ČSN EN ISO 52022-1 Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje zjednodušenou metodu založenou na tepelných, solárních a světelných charakteristikách zasklení a na solárních a světelných charakteristikách zařízení protisluneční ochrany, pro odhad celkového činitele prostupu solární energie, činitele prostupu přímého slunečního záření a činitele prostupu světla zařízení protisluneční ochrany kombinovaného se zasklením.
Tento dokument platí pro všechny typy zařízení protisluneční ochrany rovnoběžné se zasklením, jako jsou žaluzie a rolety. Umístění zařízení protisluneční ochrany může být vnější, vnitřní nebo mezi okenními skly ve dvojitém zasklení. Platí pro celkový činitel prostupu solární energie zasklení mezi 0,15 a 0,85. U žaluzií se předpokládá nastavení, kdy nedochází k pronikání přímého slunečního záření. Pro vnější zařízení protisluneční ochrany a pro integrovaná zařízení protisluneční ochrany se předpokládá, že prostor mezi zařízeními protisluneční ochrany a zasklením je nevětraný, pro vnitřní zařízení protisluneční ochrany se tento prostor považuje za větraný.
Výsledné hodnoty g podle zde uvedené zjednodušené metody jsou přibližné a jejich odchylka od přesných hodnot leží v rozsahu +0,10 a -0,02. Výsledky se obecně pohybují na bezpečné straně pro odhady výkonu na chlazení. Výsledky nejsou určeny pro použití při výpočtech užitečných solárních zisků nebo kritérií tepelné pohody.
Zjednodušená metoda je založena na kolmém dopadu záření a nezohledňuje ani úhlovou závislost prostupu a odrazu, ani rozdíly v rozložení spektra. Toto má být při použití metody zohledněno.
Zjednodušenou metodu lze také použít pro nakloněné prvky.
Omezení použitelnosti tohoto dokumentu ve vztahu k ISO 52022-3 viz kapitola 1.

Označení ČSN EN ISO 52022-1 (730303)
Katalogové číslo 515059
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2022
Datum účinnosti 1. 7. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135150595
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 52022-1 (730303) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 52022-3 (730303)
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303)
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

foo