ČSN EN ISO 52022-1 (730303) Zrušená norma

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

ČSN EN ISO 52022-1 Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies a simplified method based on thermal, solar and light characteristics of the glazing and solar and light characteristics of the solar protection device, to estimate the total solar energy transmittance, direct energy transmittance and the light transmittance of a solar protection device combined to a glazing.
This document is applicable to all types of solar protection devices parallel to the glazing, such as louvre, venetian or roller blinds. The position of the solar protection device can be interior, exterior or between single panes in a dual glazing system. It is applicable when the total solar energy transmittance of the glazing is between 0,15 and 0,85. Venetian or louvre blinds are assumed to be adjusted so that there is no direct solar penetration. It is assumed that for external solar protection devices and for integrated solar protection devices, the space between the solar protection devices and the glazing is unventilated and for internal solar protection devices this space is ventilated.
The resulting g-values of the simplified method given here are approximate and their deviation from the exact values lie within the range between +0,10 and -0,02. The results generally tend to lie on the safe side for cooling load estimations. The results are not intended to be used for calculating beneficial solar gains or thermal comfort criteria.
The simplified method is based on the normal incidence of radiation and does not take into account either the angular dependence of transmittance and the reflectance or the differences of spectral distribution. This should be considered when applying the method.
The simplified method can also be used for inclined elements.
This document can be applied when the solar transmittance and solar reflectance of the solar protection devices are within the following ranges:
0 <= e,B <= 0,5 and 0,1 <= e,B <= 0,8
For reflectance and transmittance values outside these ranges ISO 52022-3 applies.
For cases not covered by the method given in this document more exact calculations based on the optical properties (in general the spectral data) of glass and solar protection device can be carried out in accordance with ISO 52022-3.
NOTE Table 1 in the Introduction shows the relative position of this document within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in ISO 52000-1.

Označení ČSN EN ISO 52022-1 (730303)
Katalogové číslo 503680
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135036806
Norma byla zrušena k 1. 7. 2022
a nahrazena ČSN EN ISO 52022-1 (730303)
Tato norma nahradila ČSN EN 13363-1 +A1 (730303) z února 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 52022-3 (730303)
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303)
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

foo