Třída 7381 - Stavební lešení a výtahy

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 8101 (738101) - listopad 2018 aktuální vydání

Lešení - Společná ustanovení

340 Kč

ČSN 73 8102 (738102) - květen 1978

Pojízdná a volně stojící lešení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.95t

355 Kč

ČSN 73 8106 (738106) - listopad 1981

Ochranné a záchytné konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t

468 Kč

ČSN 73 8107 (738107) - duben 2005 aktuální vydání

Trubková lešení

230 Kč

ČSN EN 12812 (738108) - květen 2009 aktuální vydání

Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

440 Kč

ČSN EN 74-1 (738109) - květen 2006

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy

350 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - srpen 2009 aktuální vydání

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy

350 Kč

ČSN EN 74-3 (738109) - listopad 2007

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy

190 Kč

ČSN EN 12810-1 (738111) - srpen 2004

Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky

340 Kč

ČSN EN 12810-2 (738111) - srpen 2004

Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce

340 Kč

ČSN EN 1004 (738112) - srpen 2005

Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 1298 (738113) - březen 1997

Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

125 Kč

ČSN EN 1263-1 (738114) - leden 2016 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy

440 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114) - červen 2015 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí

230 Kč

ČSN EN 1065 (738115) - říjen 1999

Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

350 Kč

ČSN EN 13331-1 (738121) - říjen 2003 aktuální vydání

Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky

350 Kč

ČSN EN 13331-2 (738121) - říjen 2003 aktuální vydání

Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

190 Kč

ČSN EN 13377 (738122) - říjen 2003 aktuální vydání

Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování

340 Kč

ČSN EN 12811-1 (738123) - srpen 2004

Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

440 Kč

ČSN EN 12811-2 (738123) - říjen 2004

Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech

230 Kč

ČSN EN 12811-3 (738123) - listopad 2003 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky

350 Kč

ČSN EN 12811-4 (738123) - duben 2014

Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení - Požadavky na provedení a návrh výrobku

230 Kč

ČSN EN 12813 (738124) - prosinec 2004

Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování

230 Kč

ČSN EN 13374 +A1 (738125) - duben 2020 nové vydání

Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14653-1 (738126) - prosinec 2005

Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky

570 Kč

ČSN EN 14653-2 (738126) - prosinec 2005

Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

230 Kč

ČSN P CEN/TR 15563 (738127) - květen 2008

Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 16031 (738128) - listopad 2012

Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

350 Kč

ČSN EN 16508 (738129) - září 2016 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh

340 Kč