ČSN 73 8102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování, konstrukci, montáž, demontáž, používání a údržbu pojízdných a volně stojících lešení (dále jen "lešení"), a navazuje na ČSN 73 8101. Norma platí též pro lešení, dovážená za zahraničí. Norma neplatí pro pohyblivé pracovní plošiny s motorickým a ručním pohonem, pro něž platí ČSN 27 5003 a ČSN 27 5004 a pro jiná speciální technická zařízení, která nemají charakter lešení podle ČSN 73 8101, např. ruční nebo mechanické štíty pro ražení tunelů, vrtné vozy apod. Výjimky z této normy povoluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) Praha, který je také zpracovatelem této normy. Velmi podrobná norma stanovuje všeobecné a technické požadavky na materiály a součásti lešení na základní rozměry, na konstrukční provedení a na zkoušení. Dále jsou normalizovány požadavky pro navrhování, provádění a provoz. V čl. 80 Ochrana veřejného zájmu jsou normalizovány požadavky na ochranu před nebezpečným dotykem a před bleskem, ovšem jen odkazem na ČSN 73 8101. ČSN 73 8102 byla schválena 6.5.1978 a nabyla účinnosti od 1.4.1979.
"Změnou 1)-4/1995" se s účinností od 1.5.1995 provádí v normě většinou jen drobnější úpravy textu několika článků.

Označení ČSN 73 8102 (738102)
Katalogové číslo 5588
Cena 230 Kč230
Datum schválení 6. 5. 1978
Datum účinnosti 1. 4. 1979
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963055886
Změny a opravy Z1 4.95t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 8106 (738106)
Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN P 73 0600 (730600)
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 3130 (733130)
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 8107 (738107)
Trubková lešení

ČSN 73 2810 (732810)
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 81 02
  • ČSN 738102
  • ČSN 73 81 02 : 1978
  • ČSN 738102:1978
  • ČSN 73 8102:1978