Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 91.220 - Stavební stroje a zařízení

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
506061

ČSN EN 16719 (274209) - březen 2019 nové vydání

Přepravní plošiny

570 Kč vč. DPH
72437

ČSN CEN/TS 13778 (277978) - květen 2005

Mobilní demoliční strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95974

ČSN EN 16191 (277992) - prosinec 2014

Stroje pro stavbu tunelů - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
96378

ČSN EN 12110 (277994) - prosinec 2014 aktuální vydání

Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
96379

ČSN EN 12111 (277995) - prosinec 2014 aktuální vydání

Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje a kontinuální důlní dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
89865

ČSN EN 12649 +A1 (277997) - leden 2012 aktuální vydání

Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje - Bezpečnost

350 Kč vč. DPH
86209

ČSN EN 500-1 +A1 (278311) - červen 2010 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

550 Kč vč. DPH
93851

ČSN EN 12001 (278501) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonu a malty - Bezpečnostní požadavky

550 Kč vč. DPH
81528

ČSN EN 12151 (278502) - srpen 2008

Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty - Požadavky na bezpečnost

570 Kč vč. DPH
92463

ČSN EN ISO 19432 (278603) - březen 2013 aktuální vydání

Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky

440 Kč vč. DPH
84561

ČSN EN 12418 +A1 (278605) - prosinec 2009 aktuální vydání

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

350 Kč vč. DPH
84292

ČSN EN 15027 +A1 (278649) - říjen 2009 aktuální vydání

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

350 Kč vč. DPH
88000

ČSN EN 12629-1 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

350 Kč vč. DPH
87999

ČSN EN 12629-2 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků

230 Kč vč. DPH
87998

ČSN EN 12629-3 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem

340 Kč vč. DPH
87997

ČSN EN 12629-4 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek

230 Kč vč. DPH
88001

ČSN EN 12629-5-1 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze

340 Kč vč. DPH
88002

ČSN EN 12629-5-2 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze

230 Kč vč. DPH
88003

ČSN EN 12629-5-3 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek

230 Kč vč. DPH
88004

ČSN EN 12629-5-4 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem

230 Kč vč. DPH
88005

ČSN EN 12629-6 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků

350 Kč vč. DPH
88006

ČSN EN 12629-7 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici

770 Kč vč. DPH
88007

ČSN EN 12629-8 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)

230 Kč vč. DPH
65252

ČSN EN 39 (420141) - červenec 2003 aktuální vydání

Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky

230 Kč vč. DPH
506030

ČSN 73 8101 (738101) - listopad 2018 aktuální vydání

Lešení - Společná ustanovení

340 Kč vč. DPH
5588

ČSN 73 8102 (738102) - květen 1978

Pojízdná a volně stojící lešení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.95t


355 Kč vč. DPH
31211

ČSN 73 8106 (738106) - listopad 1981

Ochranné a záchytné konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t


468 Kč vč. DPH
72412

ČSN 73 8107 (738107) - duben 2005 aktuální vydání

Trubková lešení

230 Kč vč. DPH
83247

ČSN EN 12812 (738108) - květen 2009 aktuální vydání

Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

440 Kč vč. DPH
75714

ČSN EN 74-1 (738109) - květen 2006

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy

350 Kč vč. DPH
83867

ČSN EN 74-2 (738109) - srpen 2009 aktuální vydání

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy

350 Kč vč. DPH
79885

ČSN EN 74-3 (738109) - listopad 2007

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy

190 Kč vč. DPH
70854

ČSN EN 12810-1 (738111) - srpen 2004

Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky

340 Kč vč. DPH
70853

ČSN EN 12810-2 (738111) - srpen 2004

Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce

340 Kč vč. DPH
73751

ČSN EN 1004 (738112) - srpen 2005

Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost

340 Kč vč. DPH
21532

ČSN EN 1298 (738113) - březen 1997

Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

125 Kč vč. DPH
57065

ČSN EN 1065 (738115) - říjen 1999

Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

350 Kč vč. DPH
68197

ČSN EN 13377 (738122) - říjen 2003 aktuální vydání

Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování

340 Kč vč. DPH
70855

ČSN EN 12811-1 (738123) - srpen 2004

Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

440 Kč vč. DPH
71448

ČSN EN 12811-2 (738123) - říjen 2004

Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech

230 Kč vč. DPH
68516

ČSN EN 12811-3 (738123) - listopad 2003 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky

350 Kč vč. DPH
95156

ČSN EN 12811-4 (738123) - duben 2014

Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení - Požadavky na provedení a návrh výrobku

230 Kč vč. DPH
71754

ČSN EN 12813 (738124) - prosinec 2004

Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování

230 Kč vč. DPH
94041

ČSN EN 13374 (738125) - říjen 2013 aktuální vydání

Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody

350 Kč vč. DPH
91632

ČSN EN 16031 (738128) - listopad 2012

Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

350 Kč vč. DPH
96294

ČSN 74 3282 (743282) - listopad 2014 aktuální vydání

Pevné kovové žebříky pro stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t


415 Kč vč. DPH