1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 7320 - Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2011 (732011) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí

340 Kč

ČSN EN 1008 (732028) - květen 2003

Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.04t

250 Kč

ČSN EN 1740 (732029) - květen 1999

Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)

190 Kč

ČSN 73 2030 (732030) - květen 2019 aktuální vydání

Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN EN 1356 (732032) - červenec 1998

Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení

340 Kč

ČSN 73 2034 (732034) - prosinec 2013 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců

230 Kč

ČSN 73 2035 (732035) - květen 1985

Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.94t, Z2 3.97t

387 Kč

ČSN 73 2038 (732038) - listopad 1979

Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 73 2044 (732044) - květen 2019 aktuální vydání

Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 2045 (732045) - září 1986

Zjišťování hmotnosti stavebních dílců

125 Kč

ČSN 73 2054 (732054) - květen 2012 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců

230 Kč

ČSN EN 26891 (732070) - srpen 1994

Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření

125 Kč

ČSN EN ISO 8970 (732071) - červenec 2020 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 595 (732074) - listopad 1996

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování

125 Kč

ČSN EN 596 (732075) - březen 1997

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem

190 Kč

ČSN EN 594 (732076) - listopad 2011 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem

230 Kč

ČSN EN 1195 (732078) - červenec 1998

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah

230 Kč

ČSN EN 1156 (732079) - říjen 2013

Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 40-1 (732090) - říjen 1995

Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 40-2 (732092) - červen 2005

Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry

340 Kč

ČSN EN 40-3-1 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení

230 Kč

ČSN EN 40-3-2 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami

230 Kč

ČSN EN 40-3-3 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

360 Kč

ČSN EN 40-4 (732094) - červenec 2006

Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.07t

360 Kč

ČSN EN 40-5 (732095) - prosinec 2002 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

340 Kč

ČSN EN 40-6 (732096) - prosinec 2002 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

340 Kč

ČSN EN 40-7 (732097) - červenec 2003

Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny

340 Kč