ČSN EN 40-3-1 (732093) Aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení

ČSN EN 40-3-1 Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví zatížení pro osvětlovací stožáry. Platí pro stožáry se jmenovitou výškou (včetně výložníku) nepřesahující 20 m. Navrhování speciálních konstrukcí umožňujících připojení dopravních značek, drátů vedení apod. není v této normě obsaženo.
Požadavky na osvětlovací stožáry, které jsou vyrobeny z jiných materiálů než betonu, oceli, hliníku nebo kompozitů vyztužených vlákny (např. ze dřeva, plastu nebo litiny), nejsou v této normě zahrnuty. Pro osvětlovací stožáry z vláknových polymerních kompozitů, které jsou předmětem tohoto dokumentu, platí též příloha B EN 40-7:2002.
Tato norma zahrnuje požadavky na užitné vlastnosti stožáru při vodorovném zatížení větrem. Pasivní bezpečnost a chování osvětlovacího stožáru při nárazu vozidla na stožár nejsou v normě zahrnuty. Tato skupina stožárů bude muset vyhovět dalším požadavkům (viz EN 12767).
V této normě jsou zapracovány změny, které vyplývají ze zavedení Eurokódu EN 1991-1-4 a zavedení EN 40-7.

Označení ČSN EN 40-3-1 (732093)
Katalogové číslo 93351
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963933511
Tato norma nahradila ČSN EN 40-3-1 (732093) z srpna 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 40-3-2 (732093)
Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami

ČSN EN 40-3-3 (732093)
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem