ČSN EN 40-3-3 (732093) Aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem

ČSN EN 40-3-3 Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na ověření výpočtem návrhů osvětlovacích stožárů. Platí pro stožáry se jmenovitou výškou (včetně výložníku) nepřesahující 20 m. Navrhování speciálních konstrukcí umožňujících připojení návěstí, drátů vedení apod. není v této evropské normě obsaženo.
Požadavky na osvětlovací stožáry, které jsou vyrobeny z jiných materiálů než betonu, oceli, hliníku nebo kompozitů vyztužených vlákny (např. ze dřeva, plastu nebo litiny), nejsou v této normě zahrnuty. Osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny jsou zahrnuty v této normě, ve vzájemné souvislosti s EN 40-7.
Tato norma zahrnuje požadavky na užitné vlastnosti stožáru při vodorovném zatížení větrem. Pasivní bezpečnost a chování osvětlovacího stožáru při nárazu vozidla na stožár nejsou v normě zahrnuty. Tato skupina stožárů bude muset vyhovět dalším požadavkům (viz EN 12767).
Výpočty používané v této normě jsou založeny na zásadách mezních stavů, kde je účinek zatížení násobený součiniteli srovnáván s příslušnou odolností konstrukce. Uvažují se dva mezní stavy:
a) mezní stav únosnosti osvětlovacího stožáru;
b) mezní stav použitelnosti, který se vztahuje na průhyby osvětlovacího stožáru v provozním stavu.
V této normě jsou zapracovány změny, které vyplývají ze zavedení evropských norem EN 40-4 a EN 40-7 a evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí Eurokódů.

Označení ČSN EN 40-3-3 (732093)
Katalogové číslo 93349
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963933498
Změny a opravy Oprava 1 6.14t
Tato norma nahradila ČSN EN 40-3-3 (732093) z prosince 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 40-3-1 (732093)
Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení

ČSN EN 40-3-2 (732093)
Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami