ČSN EN 40-4 (732094)

Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu

ČSN EN 40-4 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

CSN EN 40-4

ČSN EN 40-4 je součástí souboru evropských norem EN 40, který má sedm částí a obsahuje ustanovení pro navrhování osvětlovacích stožárů.
ČSN EN 40-4 obsahuje ustanovení, která musí být splněna pro stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu. Jde zejména o požadavky na materiál a rozměry, požadavky na spoje a přípoje, kritéria posuzování shody a přejímací podmínky. Norma obsahuje 3 normativní přílohy A, B, C, dále informativní přílohu Y a tzv. harmonizační doložku, která je obsažena v informativní příloze ZA. Přílohy stanoví minimální hodnoty krytí výztuže betonem, plán kontrol, specifikují typové zkoušky a přinášejí ustanovení, která se týkají směrnice EU o stavebních výrobcích.

Označení ČSN EN 40-4 (732094)
Katalogové číslo 76131
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2006
Datum účinnosti 1. 8. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963761312
Změny a opravy Oprava 1 1.07t
Tato norma nahradila ČSN 34 8340 (348340) z června 1968
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 40-2 (732092)
Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry

ČSN EN 40-6 (732096)
Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

ČSN EN 40-5 (732095)
Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

Další příbuzné normy

ČSN EN 40-1 (732090)
Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice

ČSN EN 40-2 (732092)
Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry

ČSN EN 40-3-1 (732093)
Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení

ČSN EN 40-3-2 (732093)
Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami

ČSN EN 40-3-3 (732093)
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem

ČSN EN 40-5 (732095)
Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

ČSN EN 40-6 (732096)
Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

ČSN EN 40-7 (732097)
Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny