ČSN 73 2030 (732030) Aktuální vydání

Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí

ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 73 2030 obsahuje základní ustanovení pro přípravu, provádění a hodnocení výsledků statických zatěžovacích zkoušek nosných stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků.
U speciálních pórobetonových stavebních dílců navrhovaných a zkoušených podle norem ČSN jsou požadavky na zatěžovací zkoušky upřesněny dalšími normami, a to ČSN 73 2034 a ČSN 73 2054.
Pro zatěžovací zkoušky nosných konstrukcí, pro které jsou vypracovány normy zvláštní, jako jsou dynamické zkoušky stavebních konstrukcí (ČSN 73 2044) a zatěžovací zkoušky mostů (ČSN 73 6209) platí tato norma jen v rozsahu jimi vymezeném.
Tato norma neplatí pro zkoušky konstrukcí a konstrukčních prvků, které jsou předmětem jiných norem, jako jsou např.:
- zkoušky tenkostěnných konstrukčních prvků tvarovaných zastudena, viz ČSN EN 1993-1-3;
- zkoušky spřahovacích prvků a zkoušky spřažených stropních desek, viz ČSN EN 1994-1-1;
- zkoušky zdiva a zděných prvků navrhovaných podle ČSN EN 1996-1-1, resp. ČSN EN 1996-3, viz soubory norem ČSN EN 772 a ČSN EN 1052;
- zkoušení dřevěných příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování, viz ČSN EN 595;
- zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem, viz ČSN EN 596;
- zkoušení výztužné únosnosti a tuhosti stěnových panelů s dřevěným rámem, viz ČSN EN 594;
- zkoušení působení nosných podlah u dřevěných konstrukcí, viz ČSN EN 1195;
- prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu vyráběné a navrhované podle ČSN EN 12602 a vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyráběné a navrhované podle ČSN EN 1520 ed. 2, viz zkušební normy ČSN EN 1356 a ČSN EN 1740;
- zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem, viz ČSN 73 2035;
- případně další, které zde nejsou uvedeny.

Označení ČSN 73 2030 (732030)
Katalogové číslo 507488
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135074884
Tato norma nahradila ČSN 73 2030 (732030) z dubna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 20 30
  • ČSN 732030
  • ČSN 73 20 30 : 2019
  • ČSN 732030:2019
  • ČSN 73 2030:2019