ČSN 73 0833 (730833) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, pro projektování změn staveb stávajících objektů a prostorů určených k bydlení nebo ubytování a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují stávající objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory pro bydlení nebo ubytování, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Tato norma neplatí pro lůžková zdravotnická zařízení, prostory v dětských domovech pro děti do 3 let a prostory v budovách pro bydlení a ubytování, funkčně nesouvisející s bydlením či ubytováním (prostory společenské, stravovací, administrativní, skladovací apod.) s výjimkou prostorů uvedených v 2.3. Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory pro bydlení a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0802 z února 1995; ustanovení ČSN 73 0802 platí i pro objekty a prostory pro bydlení a ubytování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními.
POZNÁMKA - Odkazy na články a tabulky ČSN 73 0802, uvedené v dalším textu této normy, se vztahují k vydány z února 1995.

Označení ČSN 73 0833 (730833)
Katalogové číslo 18390
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963183909
Změny a opravy Z1 12.00t, Z2 1.10t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2010
a nahrazena ČSN 73 0833 (730833)
Tato norma nahradila ČSN 73 0833 (730833) z března 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 33
  • ČSN 730833
  • ČSN 73 08 33 : 1996
  • ČSN 730833:1996
  • ČSN 73 0833:1996