ICS 91.040.30 - Stavby pro bydlení

ČSN 27 4014 (274014) - únor 2007

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.09t, Oprava 1 10.11t

525 Kč

ČSN 73 0532 (730532) - prosinec 2020 aktuální vydání

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky

440 Kč

ČSN 73 0802 (730802) - květen 2009 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 7.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

1 304 Kč

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0802 z května 2009 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

945 Kč

ČSN 73 0833 (730833) - září 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t

387 Kč

ČSN 73 0845 (730845) - květen 2012 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Sklady

340 Kč

ČSN 73 4130 (734130) - březen 2010 aktuální vydání

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

372 Kč

ČSN 73 4301 (734301) - červen 2004 aktuální vydání

Obytné budovy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.05t, Z2 9.09t, Z3 10.12t, Z4 8.19t

501 Kč

ČSN 73 4305 (734305) - květen 1988

Zaříditelnost bytů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14383-3 (734400) - prosinec 2006

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14383-4 (734400) - leden 2007

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy

350 Kč

ČSN 74 6077 (746077) - leden 2018 aktuální vydání

Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

370 Kč

ČSN 91 0000 (910000) - srpen 2018 aktuální vydání

Nábytek - Terminologie

550 Kč

ČSN 91 0270 (910270) - červen 2014 aktuální vydání

Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku - Základní a společná ustanovení

125 Kč

ČSN 91 0604 (910604) - leden 2022

Průmyslové pracovní židle - Bezpečnostní požadavky, rozměry a zkušební metody

190 Kč