ČSN 73 0835 ed. 2 (730835)

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k poskytování zdravotní1) nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě.
Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu A).

Označení ČSN 73 0835 ed. 2 (730835)
Katalogové číslo 510829
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2020
Datum účinnosti 1. 10. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135108299
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0843 ed. 2 (730843)
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0845 (730845)
Požární bezpečnost staveb - Sklady

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730835 ed. 2
  • ČSN 73 08 35 ed. 2
foo