ČES 330102

doporučení ČES 33.01.02 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

Objednat
Cena: 56 Kč
včetně 12 % DPH
ks

Anotace obsahu

Při tvorbě technických norem se dospělo k závěru, že ČSN 38 2156 pro navrhování a provádění kabelových kanálů, šachet a prostorů již vzhledem k vydání ČSN 33 2000-5-52, která platí pro kladení vedení, není zapotřebí. Přesto řada pracovníků v elektrotechnice postrádá zásady, které by tuto oblast pokrývaly.
Z tohoto důvodu byla zpracována tato pravidla, která vycházejí z původní ČSN 38 2156. Doplňují ji však o modernější provedení protipožárních přepážek a ucpávek i o nová provedení kabelových kanálů, které samy o sobě tvoří požární úsek. To, že pravidla uvádějí stejná konstrukční uspořádání jako dříve platná norma, umožňuje návaznost nových kabelových tras na staré i bezproblémové využití a doplňování starších kabelových kanálů.
Pravidla jsou doplněna informativní přílohou, která nejenže uvádí citované normy, jež jsou zapotřebí při konstrukci a vybavení kabelových kanálů, ale k některým z nich též uvádí stručný komentář, aby bylo zřejmé, jaké požadavky citovaná norma vlastně stanoví.
Pravidla byla zpracována ve smyslu Metodického pokynu ESČ č. 1/2001, schválena Českým úřadem bezpečnosti práce, Elektrotechnickým svazem českým, OBO BETTERMANN Praha, spol. s r. o., SET Olomouc a IN-EL, spol. s r. o. a projednána s Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky.
Pravidla jsou určena projektantům, montážním firmám, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení.

Obsah publikace

1. Všeobecně
2. Definice
3. Základní požadavky
4. Druhy a rozměry kabelových kanálů
5. Výstroj
6. Montáž výstroje
7. Kladení a montáž kabelů
8. Osvětlení
9. Větrání
10. Požární bezpečnost
11. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
12. Stavební provedení

Příloha (informativní): Citované normy a komentář k některým z nich

Označení ČES 330102
Katalogové číslo 170003
Cena 56 Kč56
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

ČES 330298
doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Tuto položku naleznete v kategorii Elektrotechnické příručky

foo