DP svazek 24

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání) (autor David Klimša)

DP svazek 24 Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání) (autor David Klimša)
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 315 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Anotace obsahu

Třetí vydání této velmi žádané příručky vychází z druhé edice souboru ČSN EN 62305 a je aktualizováno podle norem platných k 1. 1. 2020.

Autor toto téma podává logicky a srozumitelně a velký důraz klade při návrhu jak vnější, tak i vnitřní ochrany před bleskem a přepětím na využití výpočetní techniky. V současné době totiž existuje celá řada programů, které elektrotechnikům podstatně usnadňují práci např. při výpočtu rizik.

Norma pro realizaci každé části systému ochrany nabízí několik variant. Žádná z nich není univerzálně platná pro každou situaci. Tato příručka je průvodcem při návrhu hromosvodu a přepěťových ochran. Povede vás „za ruku“ přes jednotlivé křižovatky a ukáže vám výhody a nevýhody jednotlivých cest – směrů. Poté, co se rozhodnete, kterým směrem pokračovat, nabídne vám konkrétní, praktické informace, které tak nemusíte držet v paměti.

Pro úspěšný návrh hromosvodu a ochran před přepětím je důležité pochopit logiku celého systému. Nelze vymyslet žádný univerzální postup, podle kterého by se dal celý systém navrhnout. Systém ochrany nebude nikdy navrhovat počítač, kde bychom vložili odpovědi na spoustu otázek. Každý dobrý systém bude navržen člověkem, který ví, co je jeho cílem, ví, jak věci fungují, a dokáže si představit, co se při úderu blesku děje.

Příručka je rozdělena na dvě části.

První část pojednává o blesku a dějích na jeho cestě do země. Dále také o výpočtu rizika, ale hlavně o vnějším LPS neboli o jímačích, svodech, uzemnění a pospojování. Vše z norem ČSN EN 62305-1 až 3 ed. 2.

Druhá část se zabývá ČSN EN 62305-4 ed. 2 a doplňuje mnoho praktických informací souvisejících s instalací vnitřního systému, hlavně svodičů přepětí.

Příručka předpokládá, že čtenář má základní znalosti jak teoretické elektrotechniky, tak i příslušných norem. Jejím účelem totiž není opisovat text norem, ale podat vysvětlení jejich ustanovení a doplnit je dalšími informacemi, které autor pokládá za důležité. Je ale doplněna řadou názorných obrázků a tabulek.

V závěru příručky jsou 4 přílohy:

- příklad zprávy o revizi vnější ochrany před bleskem (hromosvodu),

- příklad zprávy o revizi vnitřního systému ochrany proti přepětí,

- praktická pomůcka „Ochrana před bleskem podle souboru ČSN EN 62305“,

- praktická pomůcka „Přibližné hodnoty odporu zemničů podle jejich rozměrů a charakteru půdy“.

Kniha je určena projektantům, montérům i provozovatelům (včetně revizních techniků) vnějších i vnitřních ochran před bleskem. Je též vhodná jako základní literatura pro vzdělávání elektrotechniků na odborných středních i vysokých školách i pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám a přezkoušení jejich odborné způsobilosti.

Označení DP svazek 24
Katalogové číslo 170102
Cena 315 Kč315
Datum schválení 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 128 stran formátu B5
EAN kód 9788087942666
ISBN 978-80-87942-66-6
Tato položka nahradila DP svazek 21

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

Publikace svazek 113
Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (druhé - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Mgr. Radek Roušar

foo