DP svazek 21 Zrušená položka

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (druhé - aktualizované vydání) (autor David Klimša)

DP svazek 21 Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (druhé - aktualizované vydání) (autor David Klimša)
21 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto položku nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu

Druhé vydání této velmi žádané příručky je aktualizováno podle druhé edice souboru ČSN EN 62305 a dalších norem, které od prvního vydání byly vydány.

Norma pro realizaci každé části systému ochrany nabízí několik variant. Žádná z nich není univerzálně platná pro každou situaci. Tato příručka je průvodcem při návrhu hromosvodu a přepěťových ochran. Povede vás „za ruku“ přes jednotlivé křižovatky a ukáže vám výhody a nevýhody jednotlivých cest – směrů. Poté, co se rozhodnete, kterým směrem pokračovat, nabídne vám konkrétní, praktické informace, které tak nemusíte držet v paměti.

Pro úspěšný návrh hromosvodu a ochran před přepětím je důležité pochopit logiku celého systému. Nelze vymyslet žádný univerzální postup, podle kterého by se dal celý systém navrhnout. Systém ochrany nebude nikdy navrhovat počítač, který bychom nakrmili odpověďmi na spoustu otázek. Každý dobrý systém bude navržen člověkem, který ví, co je jeho cílem, ví, jak věci fungují, a dokáže si představit, co se při úderu blesku děje.

Příručka je rozdělena na dvě části.

První část pojednává o blesku a dějích na jeho cestě do země. Dále také o výpočtu rizika, ale hlavně o vnějším LPS neboli o jímačích, svodech, uzemnění a pospojování. Vše z norem ČSN EN 62305-1 až 3 ed. 2.

Druhá část se zabývá ČSN EN 62305-4 ed. 2 a doplňuje mnoho praktických informací souvisejících s instalací vnitřního systému, hlavně svodičů přepětí.

Příručka předpokládá, že čtenář má základní znalosti jak teoretické elektrotechniky, tak i příslušných norem. Jejím účelem totiž není opisovat text norem, ale podat vysvětlení jejich ustanovení a doplnit je dalšími informacemi, které autor pokládá za důležité.

Kniha je určena projektantům, montérům i provozovatelům (včetně revizních techniků) vnějších i vnitřních ochran před bleskem. Je též vhodná jako základní literatura pro vzdělávání elektrotechniků na odborných středních i vysokých školách i pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám a přezkoušení jejich odborné způsobilosti.

Obsah

Část první: Vnější systém ochrany před bleskem

1. NÁZVOSLOVÍ

2. PROTI ČEMU SE CHRÁNÍME STAVBOU HROMOSVODU
2.1 Jiskření
2.2 Proud
2.3 Elektromagnetické pole
2.4 Napětí
2.5 Dynamické účinky

3. VÝPOČET RIZIKA A STANOVENÍ TŘÍDY LPS

4. VNĚJŠÍ LPS
4.1 Typ hromosvodu
4.1.1 Izolovaný (oddálený) hromosvod
4.1.2 Hromosvod upevněný na stavbě
4.2 Jímací soustava
4.2.1 Metoda valící se koule
4.2.2 Metoda ochranného úhlu
4.2.3 Metoda mřížové sítě
4.2.4 Další požadavky
4.2.5 Náhodné jímače
4.2.6 Ochrana střešních nadstaveb
4.3 Svody
4.4 Uzemnění

5. MATERIÁLY
5.1 (Ne)snášenlivost materiálů

6. VNITŘNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (VNITŘNÍ LPS)
6.1 Ekvipotenciální pospojování proti blesku (EB)
6.2 Elektrická izolace vnějšího LPS

7. ÚDRŽBA A REVIZE

8. LPS V PŘÍPADECH STAVEB S PROSTORY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
8.1 Názvosloví
8.2 Zásady
8.2.1 Základní požadavky
8.2.2 Stavby, kde se vyskytují tuhé výbušniny
8.2.3 Stavby s nebezpečnými prostory

Část druhá: Vnitřní systém ochrany před bleskem

9. PROTI ČEMU SE CHRÁNÍME INSTALACÍ VNITŘNÍHO LPS

10. TYPY SPD

11. ZÓNY BLESKOVÉ OCHRANY LPZ A UMÍSTĚNÍ SPD

12. UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ

13. MAGNETICKÉ STÍNĚNÍ A TRASY VEDENÍ

14. KOORDINOVANÁ OCHRANA SPD
14.1 Koordinace SPD
14.2 Montáž SPD
14.2.1 Schéma zapojení
14.2.2 Umístění v rozváděči
14.2.3 Jištění před SPD
14.2.4 Parametry SPD
14.2.5 Připojovací a zemnicí vodiče

15. KONTROLY A REVIZE

16. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI INSTALACI KOORDINOVANÉ OCHRANY SPD

17. UMÍSTĚNÍ SVODIČŮ BLESKOVÝCH PROUDŮ TYPU 1 V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH NN

18. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ LPS VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH

19. ZÁVĚR

LITERATURA

Příloha 1 Příklad zprávy o revizi vnější ochrany před bleskem

Příloha 2 Příklad zprávy o revizi vnitřního systému ochrany proti přepětí

Příloha 3 Praktická pomůcka: Ochrana před bleskem podle souboru ČSN EN 62305 ed. 2

Příloha 4 Praktická pomůcka: Přibližné hodnoty odporu zemničů podle jejich rozměru a charakteru půdy

Označení DP svazek 21
Katalogové číslo 170082
Cena 250 Kč250
Jazyk čeština
Počet stran 137 stran formátu B5
EAN kód 9788086230986
ISBN 978-80-86230-98-6
Položka byla zrušena k 1. 7. 2020
a nahrazena DP svazek 24
Tato položka nahradila DP svazek 19