ČSN 73 6005 (736005) Zrušená norma

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Kap. 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku. Norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení v etapě územního plánování a projektování sítí v zastavěných a nezastavěných územích v hranicích měst a obcích. Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených ve veřejných plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic. Norma neřeší uspořádání sítí technického vybavení vzhledem k drahám (kromě tramvajových tratí v prostoru místních komunikací), vodním tokům, v oblastech se seismicitou nad 6° a ve svážlivém území. Norma neobsahuje ustanovení pro projektování jednotlivých sítí technického vybavení. Zezávazněná kap. 4 stanoví základní pokyny pro navrhování, zezávazněná kap. 5 se týká sítí technického vybavení v zastavěném území. Za pozornost stojí přílohy, které obsahují nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedení a při křížení (Příloha A) a nejmenší dovolené krytí podzemních vedení (Příloha B). ČSN 73 6005 byla vydána v září 1994. Nahradila ČSN 73 6005 z 30.1.1985.

Označení ČSN 73 6005 (736005)
Katalogové číslo 16567
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963165677
Změny a opravy Z1 1.96t, Z2 1.98t, Z3 8.99t, Z4 7.03t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN 73 6005 (736005)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 60 05
  • ČSN 736005
  • ČSN 73 60 05 : 1994
  • ČSN 736005:1994
  • ČSN 73 6005:1994
foo