ČSN EN 62555 (364894)

Ultrazvuk - Měření výkonu - Měniče a systémy pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma:
- stanovuje obecné principy vztahující se na terapeutická ultrazvuková pole s vysokou intenzitou pro použití vah pro sílu zvukového pole, ve kterém překážka (terč) zadržuje měřené zvukové pole;
- stanovuje kalorimetrickou metodu určování celkového vyzářeného akustického výkonu ultrazvukových měničů založenou na měření tepelné roztažnosti terče naplněného kapalinou;
- stanovuje požadavky týkající se specifikace charakteristik elektrického příkonu ultrazvukových měničů;
- poskytuje návod týkající se vyloučení akustické kavitace během měření;
- poskytuje návod týkající se měření měničů HITU rozdílné konstrukce a geometrie, včetně měničů s rozbíhajícím se, kolimovaným a zaostřeným svazkem paprsků a víceprvkových měničů;
- poskytuje návod pro výběr nejvhodnější metody měření;
- poskytuje informace pro posuzování celkových nejistot měření.
Tato norma je použitelná pro měření ultrazvukového výkonu vytvářeného zařízením HITU až do 500 W v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 5 MHz. Je přípustné, aby zařízení HITU vytvářela pole s rozbíhajícím se, kolimovaným a zaostřeným svazkem paprsků.
Pro kmitočty nižší než 500 kHz neexistují žádné validace a doporučuje se, aby uživatel posoudil nejistoty měření výkonu a měřicího systému při provozních kmitočtech.
Tato norma se nevztahuje na ultrazvuková zařízení používaná při fyzioterapii, ultrazvuková zařízení používaná při litotrypsi nebo ultrazvuková zařízení používaná k obecnému zmírnění bolesti.

Označení ČSN EN 62555 (364894)
Katalogové číslo 95875
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963958750
Dostupnost skladem (tisk na počkání)