ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 (364801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů

ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předmětem ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 je stanovení zvláštních požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných tonometrů, které se s pomocí nafukovací manžety, bez punkce artérie, používají pro nespojité nepřímé měření krevního tlaku. Přístroje tedy neměří krevní tlak přímo, krevní tlak je jimi pouze odhadován. Norma specifikuje požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost těchto zdravotnických elektrických přístrojů a jejich příslušenství, včetně požadavků na přesnost určení hodnot krevního tlaku. Norma platí i pro monitory krevního tlaku určené do prostředí domácí zdravotní péče. Požadavky na přístroje pro nepřímé měření krevního tlaku bez punkce artérie, s elektrickým převodníkem tlaku a/nebo displejem, avšak používané spolu s fonendoskopem nebo jinými manuálními metodami pro určení krevního tlaku (neautomatizované tonometry) jsou specifikovány v ČSN EN ISO 81060-1. Hlavními problémy s neelektrickou základní bezpečností jsou u automatizovaných tonometrů závady v cyklech nafukování a vypouštění manžety. V cyklu nafukování mohou vzniknout problémy, jakými jsou příliš vysoký cílový tlak při použití u novorozenců a malých dětí (způsobující odřeniny až deformace kostí), příliš dlouhá perioda nafouknutí (způsobující prodlouženou venózní okluzi) a rychlé opakování prodloužených periodických měření (způsobující nadměrnou venózní okluzi, a tudíž hromadění venózní krve). Dalším problémem s neelektrickou základní bezpečností je selhání při vypouštění. To může u pacienta při vědomí krátkodobě způsobit pouze nepohodlí, ale u pacienta v bezvědomí může porucha vypouštění po delší časový úsek způsobit nevratné neuromuskulární poškození. Zamezení těmto neelektrickým problémům se základní bezpečností je přednostním účelem normy. Toto druhé vydání normy obsahuje důležité technické změny, např. jsou aktualizovány odkazy na změněnou základní normu a skupinové normy, zavedeny odkazy na ČSN EN 60601-1-10 s požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou a ČSN EN 60601-1-12 s požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb. Dále jsou změněny požadavky na konektory pro připojení manžety a doplněny požadavky na tonometry určené pro samoobslužný provoz na veřejně přístupných místech.

Označení ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 (364801)
Katalogové číslo 508027
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2019
Datum účinnosti 1. 9. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135080274
Tato norma nahradila ČSN EN 80601-2-30 (364801) z května 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 80601-2-35 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

ČSN EN 80601-2-58 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii

ČSN EN IEC 80601-2-26 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

ČSN EN IEC 80601-2-49 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů

ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS)

ČSN EN IEC 80601-2-77 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-77: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost roboticky asistovaných chirurgických přístrojů

ČSN EN IEC 80601-2-78 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-78: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických robotů pro rehabilitaci, posuzování, kompenzování nebo zmírňování

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť

ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť

ČSN EN ISO 80601-2-55 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

ČSN EN ISO 80601-2-56 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii

ČSN EN ISO 80601-2-67 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku

ČSN EN ISO 80601-2-70 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-70: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro dechovou terapii spánkové apnoe

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovacích přístrojů pro dýchání

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti

ČSN EN ISO 80601-2-84 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-84: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro prostředí urgentních zdravotnických služeb

ČSN EN ISO 80601-2-85 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-85: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro oxymetrii mozkové tkáně

ČSN EN ISO 80601-2-87 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-87: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních ventilátorů

ČSN EN ISO 80601-2-90 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-90: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro vysokoprůtokovou respirační terapii

foo