Třída 43 - HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

4330 Válcovny ocelí a neželezných kovů (provozní soubory) (7)

4335 Trubkárny, svařovny trubek, válcovny trubek za studena a tažírny trubek (provozní soubory) (1)