Třída 22 - NÁSTROJE

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

2200 Třídění norem třídy 22 (16)

2201 Výrobní a konstrukční směrnice (3)

2202 Předpisy pro zkoušení, přejímání, použití a údržbu (1)

2204 Upínací prvky (41)

2205 Nože s břitovými destičkami SK pro NC stroje (3)

2207 Břitové destičky z rychlořezné oceli a z řezné keramiky (2)

2208 Břitové destičky ze slinutých karbidů (6)

2209 Břitové destičky ze slinutých karbidů (8)

2211 Šroubovité vrtáky na kovy, plasty a jiné hmoty (28)

2213 Nástroje s břitovými destičkami ze slinutých karbidů na díry, zahlubování a zarovnávání (6)

2214 Výhrubníky a výstružníky (26)

2216 Záhlubníky, zarovnávací nástroje (11)

2217 Nože na souřadnicové vrtačky, vyvrtávací tyče a hlavy s noži (1)

2218 Nástroje protahovací, protlačovací apod. (10)

2220 Frézy, nástroje na ozubení a pily na kovy (2)

2221 Frézy válcové čelní, kotoučové, drážkovací (38)

2222 Frézy zaoblovací, úhlové, kuželové a tvarové (20)

2223 Frézy se vsazenými zuby a frézovací hlavy (1)

2224 Frézy s břitovými destičkami ze slinutých karbidů (3)

2225 Nástroje na ozubená kola čelní (12)

2227 Nástroje na řetězové, drážkové, vrubové a jiné ozubení (6)

2229 Pilové kotouče a listy na kovy (16)

2230 Závitníky (23)

2232 Závitníkové čelisti (10)

2233 Závitové nože a frézy (6)

2234 Ostatní závitové nástroje (3)

2235 Soustružnické nože z nástrojových ocelí (5)

2236 Soustružnické, revolverové, automatové, hoblovací a obráběcí nože (1)

2237 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů (5)

2238 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů (23)

2240 Brusivo, všeobecně (6)

2245 Brousicí a řezací kotouče (21)

2246 Brousicí tělíska a diamantové lapovací a rozřezávací kotouče (5)

2247 Brousicí segmenty (2)

2248 Rotační kartáče a lešticí kotouče (4)

2249 Orovnávací nářadí, diamantové nástroje apod. (2)

2251 Sekery a různé (1)

2252 Pilky a pilové listy na dřevo (5)

2253 Pilky a pilové listy na dřevo (20)

2256 Vrtáky, nebozezy, záhlubníky (1)

2260 Lisovací nástroje, všeobecně (25)

2261 Nůžky, řezací kolečka, průbojníky apod. (1)

2262 Společné součásti střihadel (12)

2263 Společné součásti střihadel sdružených a ostřihovacích nástrojů (26)

2270 Nástroje na tváření za studena, všeobecně (4)

2271 Razidla značkovací, zdrsňovací kolečka, vyrovnávací trny (1)

2272 Lisovací nástroje pro tabletování (1)

2273 Nástroje tváření na pásy, plechy karoserie, trubky apod. (4)

2275 Průvlaky a tažné trny (6)

2283 Zápustky kovací a okrajovadla (5)

2286 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže (9)

2288 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže (2)

2290 Různé nástroje a nářadí (1)

2291 Ruční pilníky a struháky (2)

2292 Ruční pilníky a struháky (3)