Třída 2273 - Nástroje tváření na pásy, plechy karoserie, trubky apod.

Zobrazit obsah třídy 22 - Nástroje

ČSN 22 7301 (227301) - únor 1969

Lisovací nástroje. Tažení dutých válcových výtažků. Směrnice pro konstrukci

230 Kč

ČSN 22 7303 (227303) - únor 1967

Lisovací nástroje. Tažení dutých čtyrhranných výtažků. Směrnice pro konstrukci

230 Kč

ČSN 22 7309 (227309) - listopad 1990

Tvářecí nástroje. Tažidla bez přidržovače. Rozměry

230 Kč

ČSN 22 7340 (227340) - listopad 1990

Tvářecí nástroje. Ohýbadla. Všeobecné požadavky na konstrukci a výpočet

230 Kč
foo