Třída 2240 - Brusivo, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 22 - Nástroje

ČSN 22 4000 (224000) - prosinec 1984

Brousicí materiály a nástroje. Termíny a definice

125 Kč

ČSN 22 4010 (224010) - červenec 1983

Brusivo. Brousicí materiály a pojiva. Klasifikace

65 Kč

ČSN ISO 8486-1 (224012) - únor 2005

Pojená brusiva - Stanovení a označování zrnitostního složení - Část 1: Hrubá zrna F4 až F220

190 Kč

ČSN 22 4015 (224015) - leden 1979

Brusivo. Diamantové prášky. Zrnitost a granulometrické složení

190 Kč

ČSN 22 4024 (224024) - listopad 1960

Brusivo. Sloh brusných nástrojů

65 Kč

ČSN 22 4028 (224028) - leden 1989

Brusivo. Pojiva brousicích nástrojů. Technické předpisy

125 Kč
foo