Třída 2236 - Soustružnické, revolverové, automatové, hoblovací a obráběcí nože

Zobrazit obsah třídy 22 - Nástroje

ČSN ISO 514 (223601) - červenec 2015

Soustružnické nože s tvrdokovovými břitovými destičkami - Nože na vnitřní obrábění

190 Kč
foo