Třída 2200 - Třídění norem třídy 22

Zobrazit obsah třídy 22 - Nástroje

ČSN 22 0000 (220000) - červenec 1953

Rozdělení a označování nářadí. Všeobecné údaje

125 Kč

ČSN 22 0001 (220001) - leden 1960

Rozdělení a číslování nářadí třídy 22: Nástroje I. část: Rozdělení podskupin: 2221 - 2227, 2229, 2251 - 2259, 2261, 2271, 2275 a 2281 Schválena 2.60, II. část: Rozdělení podskupin: 2204, 2207, 2208, 2211 - 2214, 2216 - 2219, 2233 - 2235, 2237, 2291, 2292, 2294, 2296 Schválena 2.61

65 Kč

ČSN 22 0010 (220010) - červen 1975

Obrábění. Základní pojmy

190 Kč

ČSN ISO 3002-1 (220011) - květen 1993

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.19t

695 Kč

ČSN 22 0012 (220012) - září 1990

Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov

230 Kč

ČSN ISO 3002-2 (220013) - červen 1994

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 2: Geometria aktivnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly

350 Kč

ČSN ISO 3002-3 (220014) - červen 1994

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 3: Geometrické a kinematické veličiny pri rezaní

230 Kč

ČSN ISO 5419 (220015) - leden 1993

Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy.

340 Kč

ČSN 22 0016 (220016) - listopad 1992

Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie

230 Kč

ČSN ISO 3002-5 (220017) - únor 1994

Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 5: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče

350 Kč

ČSN 22 0020 (220020) - březen 1985

Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definice

230 Kč

ČSN ISO 8688-1 (220031) - únor 1993

Rezné nástroje. Testovanie trvanlivosti pri frézování. Časť 1: Rovinné frézovanie

350 Kč

ČSN ISO 8688-2 (220032) - březen 1993

Rezné nástroje. Skúšanie trvanlivosti pri frézování. Časť 2: Čelné frézovanie

350 Kč

ČSN ISO 3002-4 (220036) - listopad 1994

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Část 4: Sily, práca a výkon

230 Kč

ČSN ISO 11054 (220050) - listopad 2013

Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí

125 Kč

ČSN 22 0071 (220071) - září 1973

Názvosloví řezných nástrojů na ozubení

1 270 Kč
foo