Třída 2283 - Zápustky kovací a okrajovadla

Zobrazit obsah třídy 22 - Nástroje

ČSN 22 8306 (228306) - listopad 1990

Tvářecí nástroje. Zápustky pro svislé kovací lisy. Technické požadavky na konstrukci

440 Kč

ČSN 22 8307 (228307) - květen 1970

Zápustky pro vodorovné kovací lisy. Směrnice pro konstrukci

340 Kč

ČSN 22 8308 (228308) - květen 1970

Zápustky pro buchary. Směrnice pro konstrukci

230 Kč

ČSN 22 8309 (228309) - květen 1970

Zápustky pro vřetenové lisy. Směrnice pro konstrukci

340 Kč

ČSN ISO 10072 (228310) - květen 2014

Tvářecí nástroje - Vtoková pouzdra - Rozměry

190 Kč
foo