Třída 31 - LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod. (2)

3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony) (2)

3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly (1)

3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení (69)

3105 Kosmonautika (146)

3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.) (7)

3112 Nerozebíratelné spoje (58)

3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky (13)

3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky (329)

3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky (601)

3119 Optická vlákna a kabely (93)

3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry (49)

3121 Oceli. Technické specifikace (82)

3122 Oceli a slitiny niklu a kobaltu (101)

3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace (23)

3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy (109)

3125 Titan a slitiny titanu (44)

3126 Těžké neželezné kovy. Pájky (52)

3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry (26)

3128 Ocel - výrobky (8)

3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky (26)

3131 Šrouby (77)

3132 Šrouby, matice a podložky (72)

3133 Matice (81)

3134 Spojovací součásti bez závitu (28)

3135 Pojišťovací prvky (86)

3136 Uzávěry, víka, kryty (8)

3137 Lana, koncovky lan, napínáky (20)

3138 Šroubení, potrubí, hadice (78)

3139 Nerozebíratelné stroje (55)

3141 Držáky a svěrky (44)

3142 Závitová pouzdra (24)

3143 Nýty (44)

3145 Mechanické převody (2)

3147 Táhla a jejich příslušenství (25)

3148 Kluzná ložiska (36)

3149 Valivá ložiska (71)

3157 Přístroje a příslušenství (1)

3162 Drak, konstrukce draku (1)

3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení (9)

3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod. (22)

3171 Elastomery a těsnící materiály (45)

3173 Termoplasty a transparentní materiály (11)

3175 Lepidla (20)

3176 Vyztužené plasty, kompozity (27)

3177 Vyztužené plasty, kompozity (16)

3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.) (33)

3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce (8)

3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování (19)

3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování (3)

3184 Značení dílů (1)

3187 Montážní nářadí (11)

3189 Mazadla a mazací systémy (6)

3190 Letecká doprava osob (1)

3191 Letecká doprava zboží (9)

3192 Rotorové letadlo (4)

3193 Pozemní provozní zařízení (26)

3194 Zkušební metodiky (1)

3195 Zařízení pro odledňování (1)

3196 Informační technologie (2)

3197 Zkoušky letadel (1)

3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení (3)

3199 Stravovací a jiná doplňková zařízení (4)