Třída 3176 - Vyztužené plasty, kompozity

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2375 (317601) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Prepregy. Odběr vzorků ze šarží

125 Kč

ČSN EN 2329 (317610) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu plošné hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 2330 (317611) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu těkavých látek

190 Kč

ČSN EN 2331 (317612) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu pryskyřice, vláken a plošné hmotnosti vláken

190 Kč

ČSN EN 2332 (317613) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení toku pryskyřice

190 Kč

ČSN EN 2833-005 (317618) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Skelné prepregy termosetů - Technická specifikace - Část 005: Prepreg ze skelného vlákna/fenolové pryskyřice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2374 (317630) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek

230 Kč

ČSN EN 2377 (317632) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Sklem vyztužené plasty. Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami

190 Kč

ČSN EN 2746 (317633) - říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška ohybem - Metoda tříbodového ohybu

190 Kč

ČSN EN 2747 (317634) - říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška tahem

230 Kč

ČSN EN 2743 (317640) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Standardní postupy kondicionování materiálů bezprostředně po výrobě před zkoušením

125 Kč

ČSN EN 6031 (317641) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení smykových vlastností v rovině (zkouška tahem při ±45°)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6032 (317642) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6033 (317643) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim I - GIC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6034 (317644) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim II - GIIC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6035 (317645) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tahu s výřezem a bez výřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6036 (317646) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku otvoru s výřezem, bez výřezu, plného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6037 (317647) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení nosné pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6038 (317648) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku po nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2378 (317650) - duben 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě

190 Kč

ČSN EN 2489 (317651) - duben 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení účinku zkušebních kapalin

125 Kč

ČSN EN 2823 (317652) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3783 (317660) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Kompozitní materiály s vlákny - Stanovení mechanických vlastností vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč