ČSN EN 2374 (317630)

Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje výrobu laminátových a sendvičových desek ze skelných tkanin a pryskyřičné směsi (dále jen pryskyřice - rozumí se směs pryskyřice nebo směs pryskyřic obsahující tvrdidla atd.). Zkušební tělesa, určená pro stanovení charakteristik skelných laminátů, pro ověření vlastností jejich složek nebo pro ověření lepicích vlastností a vlastností v sendvičovém uspořádání, jsou odebírána ze zkušebních desek ve shodě s příslušnými zkušebními normami.
Tuto normu nelze použít pro výrobu zkušebních desek z jednosměrných skelných tkanin a pryskyřice.

Označení ČSN EN 2374 (317630)
Katalogové číslo 19151
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963191515
Tato norma nahradila ČSN 64 0221 (640221) z prosince 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo