ICS 83.140 - Výrobky z pryže a plastů

ČSN 01 4026 (014026) - červenec 1980

Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrický závit pro součásti z plastů

230 Kč

ČSN 01 4265 (014265) - prosinec 1980

Toleranční pole součástí z plastů

440 Kč

ČSN 01 4395 (014395) - únor 1984

Výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity součástí z plastů

340 Kč

ČSN EN 2374 (317630) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek

230 Kč

ČSN IEC 455-2-2 (346571) - březen 1997

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace - Část 2: Metody zkoušení - Metody zkoušení povlakových práškových hmot pro elektrotechnické účely

340 Kč

ČSN IEC 455-3-11 (346571) - říjen 1996

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 11: Povlakové prášky na bázi epoxidové pryskyřice

125 Kč

ČSN EN 60674-3-4 až 6 (346573) - únor 1997

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 27. červenci 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN 62 0011 (620011) - duben 1982

Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 63 0001 (630001) - červenec 1971

Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81, Z2 5.99t

157 Kč

ČSN 63 3001 (633001) - duben 1993

Výrobky z pryže a plastů. Vytlačovaná profilová těsnění. Všeobecná ustanovení a zkoušení

230 Kč

ČSN 63 3010 (633010) - srpen 1992

Pryžokovové výrobky. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 64 0011 (640011) - duben 1991

Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 64 0054 (640054) - prosinec 1974

Plasty. Viditelné vady ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů a jejich klasifikace

440 Kč

ČSN 64 0090 (640090) - únor 1991

Plasty. Skladování výrobků z plastů

65 Kč

ČSN 64 0600 (640600) - leden 1993

Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení

65 Kč

ČSN 64 0609 (640609) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení smrštění smrštitelných fólií

125 Kč

ČSN 64 0610 (640610) - červen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií

125 Kč

ČSN ISO 6383-2 (640613) - květen 1995

Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.95, Z1 11.04t

222 Kč

ČSN EN 1393 (643138) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počátečních podélných tahových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1394 (643139) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 64 3211 (643211) - leden 1985

Plasty. Desky z neměkčeného polyvinylchloridu. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 64 3213 (643213) - červen 1985

Plasty. Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické požadavky

125 Kč

ČSN 64 7001 (647001) - leden 1983

Syntetické usně. Odběr vzorků a kondicionování syntetických usní

65 Kč

ČSN 64 7003 (647003) - duben 1986

Syntetické usně. Koženky

125 Kč

ČSN 64 7010 (647010) - říjen 1975

Měření tloušťky, šířky a délky poromerů, koženek apod. plastových výrobků

125 Kč

ČSN 64 7011 (647011) - září 1975

Stanovení hmotnosti poromerů, plastiků apod. plastových výrobků

125 Kč

ČSN 64 7012 (647012) - březen 1977

Stanovení tahových vlastností poromerů, koženek a plastiků

125 Kč

ČSN 64 7029 (647029) - listopad 1980

Zkoušení syntetických usní. Stanovení odolnosti proti opakovanému ohybu

125 Kč

ČSN 64 7030 (647030) - březen 1976

Stanovení soudržnosti vrstev poromerů, koženek apod. plastových výrobků

125 Kč

ČSN 64 7031 (647031) - leden 1982

Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 11.85t

222 Kč

ČSN 64 7032 (647032) - květen 1979

Zkoušení syntetických usní. Odpor proti dalšímu trhání

65 Kč

ČSN EN ISO 2231 (800862) - listopad 1996

Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989)

125 Kč
foo