Třída 31 - LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN 31 0001 (310001) - květen 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Terminologie

6 300 Kč

ČSN EN 4617 (310003) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Doporučené pokyny pro normalizaci podnikových norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 12 (310131) - duben 1993

Letectví a kosmonautika. Potrubí. Identifikace

125 Kč

ČSN ISO 3323 (310134) - březen 1993

Letadla. Hydraulické prvky. Značení udávající kapalinu, pro kterou je prvek schválen

65 Kč

ČSN 31 0201 (310201) - červen 1975

Pojmy, veličiny a značky v mechanice letu

770 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

440 Kč

ČSN EN 9133 (310402) - prosinec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9200 (310403) - květen 2005

Letectví a kosmonautika - Management programu - Směrnice pro specifikaci managementu projektu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9102 (310404) - červenec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Požadavky na první kontrolovaný kus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9104-001 (310405) - říjen 2013

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9104-002 (310405) - prosinec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 9104-003 (310405) - listopad 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9132 (310406) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9137 (310407) - červenec 2012

Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9320 (310408) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9277 (310409) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Management programu - Návod pro správu systémového inženýrství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9239 (310411) - listopad 2016

Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyn pro management rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9111 (310415) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro organizace údržby (založené na ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - prosinec 2018 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9121 (310417) - listopad 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - září 2019 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

340 Kč

ČSN EN 9114 (310421) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Směrnice pro přímé dodávky pro letecké firmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9116 (310422) - červenec 2016

Letectví a kosmonautika - Požadavky na oznámení o změně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9117 (310423) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - Delegované ověřování výrobku před dodáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9223-100 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9223-101 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-102 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-103 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-104 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9223-105 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9162 (310425) - prosinec 2018

Letectví a kosmonautika - Programy pro verifikaci pracovníky v letectví a kosmonautice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9278 (310426) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Základní principy managementu zastarávání chemických látek, materiálů a procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9145 (310427) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Požadavky na pokročilé plánování kvality výrobku a proces schvalování výroby součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9146 (310428) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9107 (310429) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Oprávnění pro přímé dodávky - Směrnice pro letecký a kosmický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - červen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9138 (310431) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Statistický produkt - Požadavky přejímky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 9130 (310432) - leden 2021

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9131 (310433) - leden 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9208 (310434) - duben 2022

Letectví a kosmonautika - Management programu - Vyjádření potřeby - Návod a formát pro technickou specifikaci (potřeby)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62668-2 (310435) - únor 2020

Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16082 (310440) - březen 2012

Letištní a letecké bezpečnostní služby

340 Kč

ČSN EN 16603-10 (310450) - říjen 2018

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 9300-002 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-003 (310450) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-004 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-005 (310450) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-007 (310450) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-010 (310450) - prosinec 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-011 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu "Příprava dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-012 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu "Přijímání dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-013 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu "Archivace dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-014 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu "Obnova dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-015 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu "Odstranění dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-100 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů systému CAD 3D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9300-110 (310450) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9300-115 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-200 (310450) - říjen 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 2424 (310460) - prosinec 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4300 (310461) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Identifikační značení částí motorů - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4301 (310462) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Způsoby identifikačního značení částí motoru - Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9136 (310470) - listopad 2018

Letectví a kosmonautika - Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 9721 (310480) - červen 2022

Letectví a kosmonautika - Obecná doporučení pro architekturu BIT v integrovaném systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16601-00 (310501) - červenec 2019

Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16601-00-01 (310501) - září 2015

Kosmické systémy - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16601-10 (310501) - září 2015

Management kosmického projektu - Plánování a realizace projektu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16601-10-01 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16601-40 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16601-60 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16601-80 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17350 (310504) - únor 2021

SCM - Plánování a příkazové zprávy - Norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-10 (310510) - srpen 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-10-04 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-10-09 (310510) - září 2020 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-20 (310510) - září 2020 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-20-07 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-20-08 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-20-10 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-30 (310510) - říjen 2018

Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-30-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-30-09 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-30-11 (310510) - červen 2022 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení - EEE součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-40 (310510) - říjen 2018

Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-40-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-40-12 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16602-60 (310510) - únor 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické (EEE) součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-60-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-60-05 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-60-12 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-60-13 (310510) - únor 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na využití komerčně dostupných součástek (COTS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-60-14 (310510) - březen 2021 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování - EEE součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-60-15 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70 (310510) - duben 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-01 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-03 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-04 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-05 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-70-06 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-07 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-08 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení vysoce spolehlivých elektrických spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-70-09 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Měření tepelně-optických vlastností materiálů pro řízení teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-12 (310510) - duben 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16602-70-13 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Měření pevnosti odlupování a odtrhávání povlaků a povrchových úprav použitím samolepicích pásků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-14 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-15 (310510) - březen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Nedestruktivní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-70-16 (310510) - květen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Lepení pro použití pro družice a nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16602-70-17 (310510) - říjen 2020

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení trvanlivosti nátěrů a vzhledu povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-18 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-20 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi "red-plague"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-21 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-22 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16602-70-26 (310510) - září 2019 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-28 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-29 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-30 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-31 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-36 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-37 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-38 (310510) - říjen 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou a smíšenou technologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 16602-70-39 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-45 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-46 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-50 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-53 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-54 (310510) - září 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Čištění letových konstrukčních částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-55 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-70-56 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-57 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-58 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-60 (310510) - leden 2020

Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 365 Kč

ČSN EN 16602-70-71 (310510) - únor 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-80 (310510) - červen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality technologií fúze kovového práškového lože pro vesmírné aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-80 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování softwarových produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16091 (310521) - červen 2003

Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-10-02 (310540) - červenec 2019

Kosmické inženýrství - Ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-10-03 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

945 Kč

ČSN EN 16603-10-03 (310540) - březen 2023 nové vydání

Kosmické inženýrství - Zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-10-04 (310540) - březen 2022 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 16603-10-06 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-10-09 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-10-11 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Ergonomie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-10-12 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-10-24 (310540) - březen 2019

Kosmické inženýrství - Management rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-11 (310540) - červen 2020

Kosmické inženýrství - Definice úrovní technologické připravenosti (TRL) a jejich kritéria hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-20 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-20-01 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - Vícenásobný přenos, návrh a zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-20-06 (310540) - březen 2021 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Nabíjení družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-20-07 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

770 Kč

ČSN EN 16603-20-07 (310540) - březen 2023 nové vydání

Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-20-08 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 16603-20-20 (310540) - únor 2019

Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-20-21 (310540) - prosinec 2020

Kosmické inženýrství - Požadavky na rozhraní elektrických pohonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-31 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-31-02 (310540) - březen 2019 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-31-04 (310540) - září 2019

Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-32 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Všeobecné konstrukční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-32-01 (310540) - červen 2022 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Řízení lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-32-02 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-32-03 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Konstrukční modely konečných prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-32-08 (310540) - únor 2017

Kosmické inženýrství - Materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-32-10 (310540) - prosinec 2020 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-32-11 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-33-01 (310540) - říjen 2019

Kosmické inženýrství - Zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-33-11 (310540) - říjen 2019

Kosmické inženýrství - Výbušné systémy a zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-34 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-35 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-35-01 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kapalinové a elektrické pohony družic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-35-02 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Pohony na tuhé palivo pro družice a nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-35-03 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-35-06 (310540) - leden 2023 nové vydání

Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-35-10 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-40 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 40: Software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 16603-40-07 (310540) - prosinec 2020

Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-50 (310540) - leden 2023 nové vydání

Kosmické inženýrství - Komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-02 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-50-05 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 16603-50-11 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - SpaceFibre - Vysokorychlostní sériové připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 16603-50-12 (310540) - září 2020

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-50-13 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-14 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Diskrétní rozhraní družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-15 (310540) - prosinec 2017

Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-16 (310540) - červen 2022

Zabezpečování kosmických produktů - Časově řízený Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-21 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 131.0-B-3, TM synchronizace a kódování kanálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-22 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-23 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-24 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 231.0-B-3, TC synchronizace a kódování kanálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-25 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-50-26 (310540) - leden 2023

Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-51 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Identifikace protokolu SpaceWire

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-52 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Protokol přístupu ke vzdálené paměti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-53 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Paketový přenosový protokol CCSDS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-60-10 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-60-20 (310540) - únor 2021 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-60-21 (310540) - březen 2019

Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-60-30 (310540) - duben 2016

Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-70 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-70-01 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Palubní postupy řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-70-11 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Provozuschopnost kosmického celku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-70-31 (310540) - září 2015

Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 16603-70-32 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-70-41 (310540) - duben 2018

Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 050 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - leden 2020 aktuální vydání

Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16604-20 (310550) - červenec 2020

Udržitelný vesmír - Planetární ochrana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16604-30-03 (310550) - leden 2021

Kosmos - Dohled nad průzkumem kosmu - Část 30-03: Zpráva s údaji systému pozorování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16803-1 (310560) - březen 2021 aktuální vydání

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16803-2 (310560) - březen 2021

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16803-3 (310560) - březen 2021

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 17030 (310570) - listopad 2018

Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2851 (311030) - listopad 1995

Letectví a kosmonautika. Značení součástí a sestav kromě motorů. Údaje na výkresech

125 Kč

ČSN EN 2544 (311035) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Znázorňování nýtů na výkresech pro leteckou a kosmickou techniku

125 Kč

ČSN EN 2574 (311040) - únor 1997

Letectví a kosmonautika. Svary. Údaje na výkresech

125 Kč

ČSN EN 2484 (311050) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Mikrosnímkování výkresů. Děrné štítky pro mikrofilm 35 mm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2499 (311051) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Mikrofiše konverse COM. Mikrofiše A6

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2547 (311052) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 105 (Mikrofiš A6)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2575 (311053) - srpen 1996

Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 16 mm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 4632-001 (311201) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4632-002 (311201) - prosinec 2008

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 002: Homogenní dílce z hliníku a slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4632-003 (311201) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4632-004 (311201) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4632-005 (311201) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 005: Homogenní dílce ze žáruvzdorných slitin niklu nebo kobaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4632-006 (311201) - říjen 2013

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4677-001 (311202) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené elektronovým svařováním - Část 001: Kvalita svařovaných součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4678 (311205) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Svařované součásti a součásti vyrobené tvrdým pájením pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené laserovým svařováním - Kvalita svařovaných součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4059 (311241) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z oceli, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4060 (311242) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty ze žáruvzdorných slitin, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4058 (311243) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z titanu a slitin titanu, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4335 (311244) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4336 (311245) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3897 (311246) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4330 (311247) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4333 (311248) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4902 (X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4331 (311249) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4332 (311250) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1805 (8CrMnMo12-4-9) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4334 (311251) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4343 (311252) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1001 (X13Cr12) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4344 (311253) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1002 (X13Cr13) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3896 (311254) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1501 (X13CrNiMoCo12-3-2-2) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3890 (311255) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4328 (311256) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3889 (311257) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4700-001 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 001: Plech a pás

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-002 (311258) - listopad 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4700-003 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 003: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-004 (311258) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 4: Drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-005 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 005: Kovářský materiál

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4700-006 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 006: Předvýrobky a kované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-007 (311258) - květen 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 7: Přetavování vsázky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4683 (311260) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3894 (311261) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WD3201 (NiMo25Fe6Cr5) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4329 (311262) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH0001 (NiCr20) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4325 (311263) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3886 (311264) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3882 (311265) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH1801 (NiCr20Co18Ti3Al2) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3883 (311266) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH2301 (NiCr22Fe19Mo9Co2) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3884 (311267) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH2601 (NiCr19Nb5Mo3Ti) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3885 (311268) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH3601 (NiCr22Mo9Nb4) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3895 (311269) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH3901 (NiCr16Mo15) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4338 (311270) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH3902 (NiCr25Mo10C) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4337 (311271) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH8901 (NiCr16Ti3Mn2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4327 (311272) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH1401 (CoCr26Ni11W8) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3888 (311273) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH1402 (CoCr22Ni22W15) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4339 (311274) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH4001 (CoCr29W9) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3887 (311275) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH4101 (CoCr20W15Ni) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4326 (311276) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH4102 (CoCr28W20Ni5V1) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4340 (311277) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-W68001 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4324 (311278) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-W42201 - Přídavný kov pro svařování - Tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4341 (311279) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-W46431 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3893 (311280) - květen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W19001 - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3892 (311281) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W64001 - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4342 (311282) - březen 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W99001 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3688 (311285) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - T kroužky ze slitiny titanu, přídavný kov pro svařování potrubí - 14 000 kPa jmenovitý tlak

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3689 (311286) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - T kroužky ze slitiny titanu, přídavný kov pro svařování potrubí 28 000 kPa jmenovitý tlak

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3748 (311510) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Drážky pro O-kroužky - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2602 (311515) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Připojovací otvory pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2603 (311551) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Připojovací konce pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2604 (311552) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30' - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2605 (311553) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 24° - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2607 (311554) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - O-kroužky pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2608 (311555) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Požadavky na montáž a demontáž závitových adaptérů s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30'

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2645 (311556) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Pojistný kroužek pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2606 (311557) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Konektor pro závitové adaptéry s pojistným proužkem 60° - Geometrické uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3706 (311560) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy s křížovou drážkou ze slitiny hliníku 5086

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3707 (311561) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy - Instalační otvory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6123 (311565) - září 2016

Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření - Závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6126 (311566) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření, velikost 32, průměr trubky D = 2 palce (D = 50,8 mm), závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2282 (311700) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Vlastnosti elektrických soustav letadel

340 Kč

ČSN ISO 2042 (311705) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Schémata leteckých elektrických obvodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3830 (311706) - srpen 2022

Letectví a kosmonautika - Elektrický systém - Analýza zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3371 (311707) - únor 2020

Letectví a kosmonautika - Vodivé propojení - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3838 (311708) - listopad 2022 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4650 (311708) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3909 (311709) - listopad 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické a optické součástky a podsestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2283 (311710) - květen 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkoušky letadlové kabeláže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6049-001 (311711) - březen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6049-002 (311711) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 002: Všeobecně a seznam norem výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6049-003 (311711) - březen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 003: Opletená, trubkovitá, roztažitelná - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6049-004 (311711) - březen 2020

Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 004: Opletená, trubkovitá, vysoce roztažitelná - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6049-005 (311711) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 005: Pouzdro pružné po instalaci - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6049-006 (311711) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 006: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6049-007 (311711) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 007: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6049-008 (311711) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6049-009 (311711) - září 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 009: Samosmršťovací ochranné pouzdro odolné proti ohni, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2812 (311712) - leden 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 6059-100 (311712) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-202 (311712) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-301 (311712) - říjen 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 301: Vystavení slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-302 (311712) - říjen 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 302: Vystavení vysoké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-303 (311712) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-304 (311712) - říjen 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 304: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-305 (311712) - leden 2020

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 305: Absorpce tekutin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-308 (311712) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 308: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-309 (311712) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 309: Odolnost proti ohni při instalaci v kabelovém svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6059-401 (311712) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 401: Oblast rozšíření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-402 (311712) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 402: Ohybové vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-406 (311712) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 406: Vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6059-407 (311712) - leden 2020

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-501 (311712) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 501: Zkouška elektrické pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-502 (311712) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6059-503 (311712) - říjen 2018 aktuální vydání

Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 503: Růst teploty při jmenovitém proudu měřeno na pouzdru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-504 (311712) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 504: Růst teploty kabelového svazku vlivem vlastního oteplování v ochranném pouzdře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-601 (311712) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 601: Otevírání a zavírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 2574 (311712) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely - Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4199-001 (311713) - červenec 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4199-002 (311713) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4199-003 (311713) - říjen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 003: Komplementování spojovacího pásu s plochým pleteným měděným vodičem, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4199-004 (311713) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 004: Kruhové spojovací měděné pásy, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4199-005 (311713) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 005: Ploché pletené vodiče měděné pocínované -65 °C až 150 °C, měděné poniklované -65 °C až 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4199-006 (311713) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 006: Kruhové pletené měděné vodiče pro pásy vodivého propojení, pocínované do 150 °C nebo poniklované do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 8815 (311714) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely a kabelové svazky - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2853 (311715) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Jmenovité proudy vodičů pro elektrické kabely podle EN 2083

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2854-002 (311716) - červen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2854-003 (311716) - prosinec 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4651 (311717) - říjen 2014

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely s vodiči ze slitiny hliníku plátované mědí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3375-001 (311718) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-002 (311718) - červenec 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3375-003 (311718) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 003: Jednoduché opletení - 77 Ohm - Typ KG - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-004 (311718) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 004: Dvojité opletení - 77 Ohm - Typ WJ - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-005 (311718) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 005: Dvojité opletení + spirálové ovinutí kovovým páskem - 77 Ohm - Typ WV - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-006 (311718) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 006: Jednoduché opletení - 78 ohmů - Typ XM - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-007 (311718) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 007: Dvojité opletení - 77 ohmů - Typ WW - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-008 (311718) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 008: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Typ KD - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-009 (311718) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-011 (311718) - říjen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-012 (311718) - červen 2014

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 012: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - 260 °C - Typ KH - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2084 (311719) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2083 (311721) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Vodiče z mědi a slitin mědi pro elektrické kabely - Výrobková norma

125 Kč

ČSN EN 4434 (311722) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Lehké vodiče z mědi nebo slitin mědi pro elektrické kabely - Norma výrobku (Normální a přesné tolerance)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3719 (311723) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-002 (311724) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-003 (311724) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-004 (311724) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-005 (311724) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-006 (311724) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-007 (311724) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-008 (311724) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-009 (311724) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-010 (311724) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-011 (311724) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 011: Postříbřená měď stíněná (ovinutím) a potahovaná, značeno UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-012 (311724) - srpen 2022 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-100 (311725) - duben 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-201 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-202 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Hmotnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-203 (311725) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-301 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Elektrický odpor na jednotku délky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-302 (311725) - listopad 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Zkouška elektrické pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-303 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Isolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-304 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 304: Povrchový odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-305 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti přetížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 3475-306 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Nepřerušenost vodičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-307 (311725) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-401 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-402 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Smrštění a delaminace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-403 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 403: Odolnost proti slepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-404 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Tepelný ráz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-405 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Ohyb při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-406 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybem při nízké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-407 (311725) - březen 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-408 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 408: Ohnivzdornost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-409 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 409: Stárnutí bez přístupu vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-410 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Tepelná odolnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-411 (311725) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-412 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-413 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 413: Zkouška odvinutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-414 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 414: Diferenciální snímací kalorimetr (DSC zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-415 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 415: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-416 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 416: Teplotní stabilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-417 (311725) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-418 (311725) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-501 (311725) - listopad 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Dynamické proseknutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-502 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Šíření zářezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-503 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Opotřebení odřením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-504 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkoušení krutem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-505 (311725) - říjen 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-506 (311725) - únor 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Celistvost pokovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-507 (311725) - únor 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Přilnavost pokovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-508 (311725) - únor 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-509 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Pájitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-510 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Pevnost v tahu a prodloužení materiálu protlačované isolace, pláště a potahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-511 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-512 (311725) - září 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-513 (311725) - září 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-514 (311725) - říjen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-515 (311725) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Odolnost proti mačkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-601 (311725) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3475-602 (311725) - únor 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Toxicita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-603 (311725) - březen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-604 (311725) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-605 (311725) - červenec 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-701 (311725) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Snímatelnost a přilnavost izolace na vodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-702 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 702: Schopnost znovu natáhnout stínění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-703 (311725) - srpen 2002

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Stálost označení výrobce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-704 (311725) - únor 2008 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-705 (311725) - srpen 2022 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-706 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 706: Schopnost označování laserem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-707 (311725) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 707: Stabilizace montáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-801 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 801: Kapacita na jednotku délky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-802 (311725) - listopad 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-803 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 803: Změna kapacitního odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-804 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 804: Rychlost šíření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-805 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 805: Charakteristická impedance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-806 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 806: Útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-807 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 807: Přenosová impedance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-808 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 808: Přeslech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-809 (311725) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 809: Nevyváženost odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-810 (311725) - listopad 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 810: Konstrukční ztráta odrazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-811 (311725) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 811: Útlum nevyvážení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-812 (311725) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 812: Ztráta odrazem (VSWR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 2032 (311725) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Teplu odolné vodiče pro letadlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3841-100 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-201 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-202 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-301 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 301: Úbytek napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-302 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 302: Izolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-303 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 303: Elektrická pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-304 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 304: Vypínací body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-305 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 305: Výkon při zkratu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3841-306 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 306: Provozní život

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3841-307 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 307: Výkon při blokovaném systému vypnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3841-308 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 308: Blesk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-401 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 401: Písek a prach

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-402 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 402: Koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-403 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 403: Vlhkost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-404 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 404: Nevýbušnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3841-405 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 405: Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-406 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 406: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-407 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 407: Změna teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-501 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 501: Zdvih spínacího tlačítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-502 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 502: Spínací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-503 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 503: Pevnost spínacích součástek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-504 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 504: Pevnost montážních prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-505 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 505: Pevnost připojovacích svorek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-506 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 506: Odolnost vibracím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-507 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 507: Mechanické rázy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-508 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 508: Odstředivé zrychlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-509 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 509: Síly k zasunutí a vysunutí signálních kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-510 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 510: Pevnost signálních kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3841-511 (311726) - červen 2005

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 511: Kombinovaná zkouška: teplota, výška a vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2714-002 (311727) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2714-003 (311727) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-004 (311727) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-005 (311727) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-006 (311727) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-007 (311727) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-008 (311727) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-009 (311727) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-010 (311727) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-011 (311727) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DM řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-012 (311727) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DM řada, stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-013 (311727) - prosinec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 013: DR řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2714-014 (311727) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 014: DR řada, 4 až 11 žil, ovázané, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2266-002 (311728) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2266-003 (311728) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2266-005 (311728) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2266-007 (311728) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Mnohožilové potahované kabely, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2266-008 (311728) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Řada DRP (dvoužilový), DRT (třížilový), DRQ (čtyřžilový), vícežilový kabel, značený UV laserem, potahovaný - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2267-002 (311729) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-003 (311729) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2267-005 (311729) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2267-007 (311729) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: DMA řada, značené inkoustem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-008 (311729) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: DM řada, značené UV laserem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-009 (311729) - říjen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-011 (311729) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DZA řada, jednožilové a mnohožilové pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-012 (311729) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2350 (311730) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Jističe. Technická specifikace

230 Kč

ČSN EN 2235 (311731) - únor 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2346-002 (311732) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2346-003 (311732) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DL řada, jednožilové - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2346-004 (311732) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DN řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2346-005 (311732) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4608-001 (311733) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4608-002 (311733) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4608-003 (311733) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DN řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4608-004 (311733) - prosinec 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DW řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4608-005 (311733) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada - Lehké dvoužilové 24 pro datový přenos - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-001 (311734) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-002 (311734) - březen 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4604-003 (311734) - duben 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 003: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WZ - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-004 (311734) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 004: Kabely mikrokoaxiální, vysoce odolné, 50 Ohm, 200 °C, typ WS - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-005 (311734) - leden 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 005: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WL - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-006 (311734) - duben 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 4604-007 (311734) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 4604-008 (311734) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 008: Kabel koaxiální, 50 ohmů, 200 °C, typ WD - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4604-010 (311734) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2495 (311735) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Jednopólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2592 (311736) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Třípólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 4612-002 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-003 (311737) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-004 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm se stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-005 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 005: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-006 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 006: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-007 (311737) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 007: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-008 (311737) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 008: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-009 (311737) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 009: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-010 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 010: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-011 (311737) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 011: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-012 (311737) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 012: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-013 (311737) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 013: SX, TC a UC - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pouze pro zařízení s pláštěm a stíněním (ovinutá) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2234 (311738) - listopad 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4681-001 (311739) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4681-002 (311739) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4681-005 (311739) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 005: AZ řada, jednožilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4681-006 (311739) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 006: AZA řada, jednožilové a vícežilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2665-001 (311740) - červen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2665-003 (311740) - únor 2000

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20A až 50A - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2665-004 (311740) - červen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2794-001 (311741) - srpen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2794-003 (311741) - únor 2000

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20A až 50A - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2794-004 (311741) - srpen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3773-001 (311742) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3773-003 (311742) - únor 2000

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1A až 25A, vypínací schopnost 65 In/1000 A max - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3773-004 (311742) - prosinec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3773-006 (311742) - prosinec 2017

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3774-001 (311743) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3774-003 (311743) - únor 2000

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 2A až 25A, vypínací schopnost 65 In - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3774-004 (311743) - březen 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62239-1 (311745) - červen 2019

Proces managementu pro avioniku - Plán managementu - Část 1: Plán managementu přípravy a údržby elektronických součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 530 (311746) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Jednopólové tlačítkové jističe pro všeobecné použití - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1033 (311747) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Třípólové tlačítkové jističe pro všeobecné použití - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6113 (311748) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Jističe, spojovací a upevňovací součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62668-1 (311749) - duben 2020

Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 1: Zamezení používání padělků, falešných a recyklovaných elektronických součástek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO 1467 (311750) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Jednopólové tlačítkové jističe pro letadlo - Výkonnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1509 (311751) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Třípólové tlačítkové jističe pro letadlo - Výkonostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2995-001 (311752) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2995-004 (311752) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2995-005 (311752) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2996-001 (311753) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2996-004 (311753) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2996-005 (311753) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3661-001 (311754) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3661-005 (311754) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3661-006 (311754) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3662-001 (311755) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3662-005 (311755) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3662-006 (311755) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4728 (311756) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Jističe, jednopólové a třípólové modely - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4838-001 (311757) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4838-004 (311757) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4838-005 (311757) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4839-001 (311758) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4839-003 (311758) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 003: Bez pomocných kontaktů - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1466 (311760) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Ručně ovládané páčkové spínače pro letadlo - Výkonostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2349-001 (311761) - leden 2023

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro spínací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 2349-201 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 201: Vnější prohlídka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-202 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 202: Kontrola rozměrů a hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-301 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-302 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 302: Isolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-303 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 303: Dielektrická pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-304 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 304: Doba přítahu a odpadnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2349-305 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 305: Doba odskočení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2349-306 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 306: Přetížení stejnosměrným proudem a střídavým proudem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-307 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 307: Úbytek napětí na kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-308 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 308: Proud cívky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-309 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 309: Přepětí při odpojení stykače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-310 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 310: Porušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-312 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 312: Elektrická životnost - Kombinované zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2349-316 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 316: Mechanická životnost (Životnost při sníženém zatěžování)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-317 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 317: Životnost cívky přepínače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-318 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 318: Spínací napětí při vysoké teplotě a vypínací napětí při nízké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-319 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 319: Zkouška selhání při malém proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-402 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 402: Koroze, slaná mlha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-405 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 405: Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-407 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 407: Nízký tlak v chladu a vlhké teplo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-409 (311761) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 409: Odolnost proti ozonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-410 (311761) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 410: Plísně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-411 (311761) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 411: Změna teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-412 (311761) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 412: Těsnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-413 (311761) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 413: Vibrace, sinusové a náhodné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-414 (311761) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 414: Mechanický ráz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-415 (311761) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 415: Zrychlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-601 (311761) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 601: Bezpečná vzdálenost kompasu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2593-001 (311762) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Podklady pro 10 A elektromagnetické paticové relé, dva a čtyř pólové přepínače - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4084 (311770) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Opravitelné stykače (netěsněné hermeticky) - Výkonostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8816 (311775) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Dálkové ovládání polovodičových stykačů - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10296 (311776) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Hybridní dálkově ovládané stykače - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4645-001 (311777) - srpen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4645-002 (311777) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4645-003 (311777) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 003: Čtvercová příruba elektrické zásuvky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4645-004 (311777) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 004: Pojistná matice elektrické zásuvky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4645-005 (311777) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4611-002 (311778) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4611-003 (311778) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-004 (311778) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-005 (311778) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 005: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-006 (311778) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-007 (311778) - duben 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 007: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-008 (311778) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 008: BP - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace s přídavnou ochranou v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4611-009 (311778) - srpen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 009: BJ - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro použití na kabelové žíly nebo uvnitř vybavení v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4674-001 (311779) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4674-002 (311779) - září 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 002: Všeobecně a přehled norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4674-003 (311779) - prosinec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 003: Pouzdro volné - uvnitř tlakové oblasti - Ochrana EMI 5 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4674-004 (311779) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 004: Pouzdro volné - mimo tlakovou oblast - Ochrana EMI 10 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2241 (311780) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Patice žárovek - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2242 (311807) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Zamačkávání elektrických kabelů s vodiči definovaných podle EN 2083, EN 4434 a EN 2346

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4008-001 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-002 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4008-003 (311808) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 003: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-004 (311808) - březen 2018

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 004: Čelisti pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-005 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 005: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-006 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 006: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-007 (311808) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 007: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-008 (311808) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 008: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-011 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 011: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-012 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 012: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-013 (311808) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 013: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-014 (311808) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 014: Hlavice pro mačkací kleště M22520/31-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-015 (311808) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 015: Hlavice pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-017 (311808) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 017: Hlavice pro mačkací kleště M22520/4-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-018 (311808) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 018: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3155-001 (311809) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 3155-002 (311809) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 002: Seznam a použití v kontaktech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-003 (311809) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 003: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3155-004 (311809) - říjen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 004: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-005 (311809) - říjen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-008 (311809) - březen 2020 aktuální vydání

Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 008: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3155-009 (311809) - únor 2020 aktuální vydání

Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3155-012 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 012: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-013 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 013: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-014 (311809) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 014: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-015 (311809) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 015: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-016 (311809) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 016: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-017 (311809) - červenec 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 017: Elektrické kontakty, releová základna, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída P - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-018 (311809) - červenec 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 018: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-019 (311809) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 019: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-022 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 022: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-023 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 023: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-024 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 024: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-025 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 025: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-026 (311809) - únor 2020 aktuální vydání

Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-027 (311809) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-028 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 028: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-029 (311809) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 029: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-030 (311809) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 030: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-031 (311809) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 031: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-032 (311809) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 032: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-033 (311809) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 033: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-034 (311809) - duben 2008

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 034: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-035 (311809) - říjen 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 035: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-039 (311809) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 039: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-040 (311809) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 040: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 12, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-041 (311809) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 041: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 12, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-042 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 042: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky 042, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-043 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 043: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami 043, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-044 (311809) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 044: Elektrické kontakty s kolíky 044, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-045 (311809) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 045: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-046 (311809) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 046: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-047 (311809) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 047: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-052 (311809) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 052: Elektrické kontakty s kolíky 052, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-053 (311809) - listopad 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 053: Elektrické kontakty s dutinkami 053, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-054 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 054: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-055 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 055: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-056 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 056: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-057 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 057: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-058 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 058: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 16, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-059 (311809) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 059: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájený spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-060 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 060: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-061 (311809) - leden 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 061: Elektrické kontakty koaxiální, s dutinkami, velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-063 (311809) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 063: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-064 (311809) - únor 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 064: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-067 (311809) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 067: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-068 (311809) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 068: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, dutinky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-069 (311809) - září 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 069: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 16, dutinky, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-070 (311809) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-071 (311809) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-074 (311809) - prosinec 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 074: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s kolíky, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-075 (311809) - listopad 2022 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 075: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s dutinkami, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-076 (311809) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 076: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-077 (311809) - červen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 077: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3155-078 (311809) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 078: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-079 (311809) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-080 (311809) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-081 (311809) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 081: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-082 (311809) - prosinec 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 082: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-083 (311809) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 083: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591 (311810) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 2591-100 (311810) - únor 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 100: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2591-101 (311810) - prosinec 1996

Letectví a kosmonautika. Elektrické a optické spojovací prvky. Metody zkoušek. Část 101: Vizuální kontrola

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-102 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 102: Kontrola rozměrů a hmotnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-201 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 201: Přechodový odpor při nízké úrovni signálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-202 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 202: Přechodový odpor při průchodu jmenovitého proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-203 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 203: Elektrické spojení na mikrovoltové úrovni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-204 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 204: Přerušení kontaktů v mikrosekundovém rozsahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-205 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 205: Elektrické propojení krytu (pláště)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-206 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 206: Měření izolačního odporu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-207 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 207: Elektrická pevnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-208 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 208: Zvýšení teploty při jmenovitém proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-209 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 209: Snížení proudu s teplotou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-210 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 210: Elektrické přetížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-211 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 211: Kapacitní odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-212 (311810) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 212: Povrchová přenosová impedance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-213 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 213: Účinnost stínění od 100 MHz do 1 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-214 (311810) - duben 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 214: Úder blesku, proudový a napěťový impuls

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-216 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 216: Hloubka zasunutí kontaktů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-217 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 217: Pokles napětí pro daný proud u koncovek a in-line spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-218 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 218: Stárnutí koncovek a in-line spojů cyklováním teploty a proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-219 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 219: Elektrická pevnost pro isolované koncovky a in-line spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-220 (311810) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 220: Stárnutí spojky kontaktu s vodičem vlivem cyklů proudu a teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-221 (311810) - srpen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 221: Napěťový poměr stojatých vln (VSWR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-222 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 222: Vložený útlum (I.L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-223 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 223: Měření charakteristické impendance koaxiálních konektorů nebo kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-224 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 224: Vysokofrekvenční rozptyl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2591-225 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 225: VF vysokopotenciální výdržné napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-226 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 226: Hladina korony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-227 (311810) - únor 2016

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 227: Zkouška částečných výbojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-228 (311810) - duben 2019

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 228: Síla vysunutí kovového ochranného kroužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-301 (311810) - září 1996

Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 301: Stálost při teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-302 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 302: Klimatické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč