Třída 3170 - Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4387 (317010) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4385 (317011) - listopad 2022

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Obecný přehled norem - Vazby mezi druhy norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2744 (317020) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Nekovové materiály. Přednostní teploty pro zkoušení

125 Kč

ČSN EN 2310 (317030) - prosinec 1996

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro klasifikaci odolnosti nekovových materiálů proti plameni

230 Kč

ČSN EN 2826 (317031) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení plynných složek v kouři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2825 (317032) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2824 (317033) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Chování nekovových materiálů při požáru pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře a plynných složek v kouři uvolněných z materiálů - Zkušební zařízení, zkušební přístroje a zkušební prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3844-1 (317035) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3844-2 (317035) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3844-3 (317035) - březen 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4415 (317040) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Úzké tkaniny - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4416 (317041) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Široké tkaniny - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4429 (317042) - duben 2007

Letectví a kosmonautika - Textilie - Zkoušení úzkých tkanin - Stanovení prohnutí osnovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4503 (317043) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodorozpustného chloridu a síranu z vodných výluhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4505 (317044) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály -Textilie - Zkušební metoda - Stanovení rozměrové stability

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4507 (317045) - leden 2014

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodou extrahovatelných látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4504 (317046) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení pružnosti úzkých tkanin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4426 (317047) - září 2020

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metody - Stanovení vodivosti a pH vodných výluhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2565 (317050) - duben 2014

Letectví a kosmonautika - Příprava panelů z uhlíkových vláken vyztužených pryskyřicí pro zkušební účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3675 (317051) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Plán odběru vzorků pro přejímací zkoušky materiálů z aramidové, uhlíkové a skleněné textilní příze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2379 (317060) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Tekutiny pro posuzování nekovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3001 (317070) - prosinec 2019

Letectví a kosmonautika - Vrstvy temperovaného skla float pro použití na letadlech - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo