Třída 3189 - Mazadla a mazací systémy

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2491 (318905) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Pevná maziva na bázi sulfidu molybdeničitého - Metody vytváření povlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3021 (318906) - říjen 2018

Letectví a kosmonautika - Maziva se suchým filmem sulfidu molybdeničitého, bezgrafitová a bezhalogenová - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3026 (318910) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška koroze na ocelových vzorcích

125 Kč

ČSN EN 3027 (318911) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška solnou mlhou

125 Kč

ČSN EN 3030 (318912) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Obsah pevných složek

125 Kč

ČSN EN 3032 (318913) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Měření tloušťky

125 Kč
foo