Třída 3191 - Letecká doprava zboží

Zobrazit obsah třídy 31 - Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 4171 (319110) - říjen 2000

Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Vzájemně uznávané letecké palety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8268 (319112) - říjen 2000

Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Zařízení pro dopravu automobilů - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9031 (319113) - říjen 2000

Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Zařízení pro manipulaci s kusovým zbožím - Značky pro piktogramy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 6965 (319116) - říjen 2000

Letadlo - Samohybný podvozek zdvihače kontejnerů a nadměrných nákladů - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 11241 (319119) - říjen 2000

Letadlo - Zařízení pro přepravu leteckých motorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4817 (319135) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4818 (319136) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Pasivní HF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4819 (319137) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Dotykové paměťové tlačítko (CMB) pro tagy, určené pro letecké použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo